34 terms

Friends and Friendship

STUDY
PLAY
cherish
värdesätta
a handful of
en handfull
necessarily
nödvändigtvis
confide in
anförtro sig åt
trust
förtroende
gain
skaffa sig
reliance
tillit
important
viktigt
because
därför
laugh with
skratta med
simply
helt enkelt
have a good time with
ha kul med
understanding
förståelse
completely
helt och hållet
be able to
kunna
friendship
vänskap
solid
fast
to face something
att möta något
deal with
ta itu med
carry on
fortsätta
considerate
hänsynsfull
compassionate
omtänksam
although
fastän
stubborn
envis
stubborn as a mule
envis som en åsna
confident
självsäker
pride
stolthet
admit
erkänna
unneccessary
onödig
admire
beundra
secretive
hemlighetsfull
rely on
lita på
believe
tror
space
utrymme