Världsreligionerna

STUDY
PLAY
När något är godkänt inom islam.
Halal
Kallar judarna Gud
Jahve
Kallar muslimerna sin Gud
Allah
Meditationslärare inom hinduismen
Guru
Islams heliga skrift
Koranen
Kallas kapitel i koranen
Suror
Annat namn för fastan inom islam
Ramadan
Muhammeds födelsestad
Mekka
Helig byggnad inom judendomen
Synagoga
Treenigheten
Fadern, sonen och den helige anden
Slutmålet för varje troende buddhist
Nirvana
Buddhismens heliga skrift (de tre korgarna)
Tripitiaka
Så många var de ädla sanningarna enligt Buddha
Fyra
Ett annat namn för återfödelse
Reinkarnation
En ritual inom kristendomen
Nattvarden
Matregler inom judendomen
Kosher
Vilodagen inom judendomen
Sabbaten
Stamfadern för judendomen, kristendomen och islam
Abraham
Fick tio guds bud av Gud
Mose
Kallar judarna första delen av sin heliga skrift
Tanak
Vad menas med förbundet inom judendomen
Den överenskommelse som Abraham gjorde med Gud
Därför firar kristna påsken
Jesus död och uppståndelse
Slutmålet för alla hinduer
Moksha
Leder gudstjänster inom islam
Imam
Livsregler som man ska följa enligt koranen
Sharia
Går muslimer till för sina gudstjänster
Moské
Livsregler inom buddhismen
Den åttafaldiga vägen
"Allt ni vill att människor skall göra för er, skall ni också göra för dem".
Den gyllene regeln
Kristendomen växte fram efter Jesus död för ca: 2000 år sedan, var?
Palestina, nuvarande Israel
Karma
Hinduer tror att det man gör under sitt liv påverkar hur man återföds.
Helig stad inom alla religioner med en Gud
Jerusalem