7 terms

Логичка кола

упиши ћириличним писмом функцију коју реализује коло
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

логичко сабирање
логичко ИЛИ коло
логичко множење
логичко И коло
негација
инвертор
логичко сабирање и потом негирање резултата
логичко НИЛИ коло
логичко множење и потом негирање резултата
логичко НИ коло
Које логичко коло реализује функцију А'В+АВ'
ексклузивно ИЛИ коло
Које логичко коло реализује функцију АВ+А'В'
ексклузивно НИЛИ коло