Only $2.99/month

Terms in this set (9)

Este precursor al dopaminei;
DA nu străbate bariera H-E și deci nu poate fi folosită în tratamentul BP;
- Levodopa ca atare este inactivă.Eficacitatea terapeutică,ca și efectele adverse,derivă din metabolizarea sa.Prin decarboxilare levodopa dă naștere la DA;
Se absoarbe bine din tubul digestiv cu ajutorul sistemului de transport al aminoacizilor aromatici;
Concentrațiile plasmatice maxime se obțin după 0,5-2 ore;
Aminoacizii din alimentație interferează cu absorbția levodopa;
Absorbția este influențată de pH-ul sucului gastric și de viteza de golire a stomacului;
Trecerea prin bariera H-E se realizează tot cu ajutorul unor sisteme de transport pentru aminoacizii aromatici;
În SNC se transformă prin decarboxilare în DA.Procesul are loc în terminațiile neuronilor DA-ergici din striat;
DA rezultată este cea care asigură eficiența terapeutică a levodopa în BP;
DA eliberată în spațiul sinaptic suferă un proces de recaptare neuronală sau este metabolizată de cele 2 sisteme enzimatice: MAO și COMT;
Din cauza decarboxilării masive în periferie,la nivelul creierului ajung cantități foarte mici de levodopa (sub 1-3 %);
Astfel,în practica clinică levodopa se administrează în combinație cu inhibitori ai decarboxilazei periferice precum carbidopa și benserazida;
DA rezultată prin decarboxilarea periferică determină greață,vomă,hipotensiune ortostatică,aritmii cardiace;
Eficacitatea terapeutică a levodopa scade cu timpul.În stadiile incipiente ale BP se produce o ameliorare a tremorului,a rigidității și a bradikineziei;
Administrarea concomitentă de levodopa cu inhibitori neselectivi de MAO (fenelzina și tranilcipromina) poate produce crize hipertensive și hiperpirexie cu risc vital.IMAO vor fi sistate cu cel puțin 14 zile înaintea levodopei;
În schimb,poate fi folosită în combinație cu inhibitori selectivi de MAO-B precum selegilina;
Întreruperea bruscă a tratamentului cu levodopa ca și cu alți agoniști DA-ergici,poate precipita apariția unui sindrom neuroleptic malign;
Preparatele comerciale conțin 25 mg/100 mg sau 50 mg/200 mg carbidopa/levodopa și 50 mg/200 mg benserazidă/levodopa ;
MAO este o enzimă responsabilă de metabolizarea monoaminelor.Există 2 izoenzime ale MAO: MAO-A și MAO-B;
Ambele sunt prezente în periferie,fiind responsabile de metabolizarea oxidativă a monoaminelor din intestin;
În striat este prezentă MAO-B.Este responsabilă de metabolizarea oxidativă a DA din creier;
Selegilina este un inhibitor selectiv al MAO-B.În doze mici,de pînă la 10 mg/zi,exercită o inhibiție ireversibilă a MAO-B;
Spre deosebire de IMAO neselective precum fenelzina,tranilcipromina și izocarboxazidul,selegilina nu inhibă metabolizarea periferică a catecolaminelor.De aceea poate fi folosită împreună cu levodopa.De asemenea,nu are potențialul letal al IMAO neselectivi la cei care consumă alimente precum brânzeturile și vinul roșu,alimente ce conțin tiramină.Totuși,la doze de peste 10 mg inhibă și MAO-A;
Beneficiul terapeutic al selegilinei este totuși modest.Se presupune că efectul favorabil în BP se datorează blocării metabolizării DA în striat;
Se apreciază că selegilina ar putea avea și efecte neuroprotectiveprin faptul că scade metabolizarea DA .Astfel va reduce stresul oxidativ ,un aspect patogenetic al BP;
Este bine tolerată în fazele inițiale ale bolii;
Produșii de metabolism precum amfetamina și metamfetamina determină anxietate și insomnie;
Rasagilina este un compus înrudit și mai bine tolerat.Nu produce metaboliții selegilinei;
Asocierea selegilinei și a IMAO neselective cu meperidina (petidina) determină apariția unei stări de stupoare acompaniate de rigiditate,agitație și hipertermie.Mecanismul nu este cunoscut;
D.Antiparkinsoniene de ultimă oră
Sunt reprezentate de inhibitorii COMT;
COMT metabolizează atât levodopa cât și DA prin transferul unei grupări CH3- (metil) de la un donor = S-adenosin-L-metionona către cele două substanțe.Compușii rezultați sunt inactivi.Aceștia sunt 3-O-metil-DOPA,provenită din levodopa și 3-metoxitiramina,provenită din DA;
Levodopa administrată pe cale orală se metabolizează masiv sub influența L-aromatic acid-decarboxilazei (AAD) cu producerea de DA periferică.Folosirea concomitentă de carbidopa împiedică transformarea levodopa în DA.În schimb,crește fracția de levodopa supusă metabolizării prin COMT;
Efectul principal al inhibitorilor COMT este acela de împiedicare a transformării levodopa în 3-O-metil DOPA.Se produce creșterea cantității de levodopa care va ajunge în creier;
Dintre aceste medicamente fac parte Tolcapone (TASMAR) și Entacapone (COMTAN);
Sunt indicate la pacienții care nu răspund la tratamentul obișnuit;
Este necesară monitorizarea funcției hepatice pentru că produc hepatotoxicitate;
Efectele adverse sunt cele observate în cazul levodopa/carbidopa și constau în greață,hipotensiune ortostatică,vise colorate,confuzie și halucinații;
Entacapone este disponibil și în combinație cu levodopa/carbidopa.