En Action 6 Unité 23: Le Tour de France

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

un agent de police
een politieagent
un directeur
een directeur
une directrice
een directrice
un docteur
een dokter
une année
een jaar
un mois
een maand
le mois de mai
de maand mei
un mot
een woord
un million
een miljoen
une route
een baan
Paris
Parijs
un avion
een vliegtuig
un camion
een vrachtwagen
un autre directeur
een andere directeur
chaque jour
andere dag
le dernier film
de laatste film
aider
helpen
avoir besoin de stylos
pennen nodig hebben
passer
voorbijgaan
prendre
nemen
je prends
ik neem
plus vite
sneller
Je donne tout.
Ik geef alles.
en juillet
in juli
pendant la leçon
tijdens de les
jusqu'à l'école
tot aan de school
parce que Tim est ici
omdat Tim hier is
en avion
met het vliegtuig
en camion
met de vrachtwagen