JURI - patent law (EN-HU)

Source: Gyorgy Majzik, Peter Szucs
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

patent protection
szabadalmi oltalom
patent litigation
szabadalmi peres eljárások
unitary European patent
egységes európai szabadalom
patent infringement action
szabadalom bitorlása miatt indított kereset
patent cost
szabadalmi költség
patent agent fees
szabadalmi ügyvivői díjak
publication
közzététel
to disconnect the unitary effect of licensing
engedélyezés egységes joghatóságának különválasztása
to limit a patent
szabadalom korlátozása
to transfer a patent
szabadalom átruházása
to revoke a patent
szabadalom visszavonása
a patent lapses
szabadalom hatályvesztése
European Patent Office
Európai Szabadalmi Hivatal
patent proprietor
szabadalom jogosultja
total validation costs
hitelesítés teljes költsége
Unitary Patent Court
egységes szabadalmi bíróság
collective management of rights
közös jogkezelés
Patent Package
...
European Observatory on Infringements of International Property Rights
...
transfer
átruházás
licence holder
engedéllyel rendelkező
copyright
többszörözési jog
omnibus package
...
sales law
adásvételei jog
patent
szabadalom