JURI - brevets (FR-HU)

Source: Peter Szucs
STUDY
PLAY
szabadalmi oltalom
protection par brevet
szabadalmi peres eljárások
litiges relatifs aux brevets
egységes európai szabadalom
brevet européen unitaire
szabadalom bitorlása miatt indított kereset
action pour violation de brevet
szabadalmi költség
le coût du brevet
szabadalmi ügyvivői díjak
honoraires d'agents
közzététel
publication
szabadalom korlátozása
limiter'un brevet
szabadalom átruházása
le transfert d'un brevet,
szabadalom visszavonása
annuler un brevet
szabadalom hatályvesztése
expiration du brevet
Európai Szabadalmi Hivatal
Office européen des brevets
szabadalom jogosultja
le titulaire du brevet
hitelesítés teljes költsége
les coûts liés à la validation
egységes szabadalmi bíróság
Tribunal du brevet unitaire
OTHER SETS BY THIS CREATOR