Begrepp på bokstaven N inom SO och NO

STUDY
PLAY
När människor hör hemma i ett visst land
Nationalitet
Ett stort område i naturen där djur och växter ska lämnas ifred.
Nationalpark
Ett område i naturen där djur och växter är skyddade.
Naturreservat
Sådant i naturen som människor kan använda på något sätt. Till exempel järnmalm, skog och olja.
Naturtillgångar
Hur landskapet ser ut i ett visst område.
Naturtyp
Gör bland annat piloter i flygplan och folk på fartyg när de vill ta reda på hur de ska ta sig från en plats till en annan.
Navigera
Äter av döda djur och växter och skapar ny jord.
Nedbrytare
Gemensamma namnet för regn, snö och hagel.
Nederbörd
Finns längst in i blommorna hos växter och lockar till sig insekter.
Nektar
Ledningar i kroppen som skickar information mellan olika kroppsdelar.
Nerver
Gemensamt namn för hjärna, ryggmärg och nerver.
Nervsystemet
En liten del av en atom. De andra delarna är protoner och elektroner.
Neutroner
En drog som finns i bland annat tobak.
Nikotin
Människor som flyttar från plats till plats med sin boskap.
Nomader
En regel, tradition eller lag som gäller mellan människor.
Norm
En insektsunge som liknar sina föräldrar redan som nyfödd.
En grekisk gudinna.
Nymf
Visar hur energin går från solen vidare till växter, djur och människor.
Näringskedja
Det gemensamma namnet för alla företag i Sverige.
Näringsliv
En sork äter flera olika växter. Sorken i sin tur kan bli mat åt flera olika rovdjur. Detta kallas för?
Näringsväv
Finns i maten och behövs av kroppen för att kunna utvecklas.
Näringsämnen