PERFECTUM - regulier participium

5.0 (4 reviews)
Term
1 / 51
gezet
Click the card to flip 👆
Terms in this set (51)
gedektdekkengewandeldwandelenherhaaldherhalengefietstfietsenopgeruimdopruimengespeldspellengespeeldspelengeluisterdluisterengewoondwonengehoordhorengevierdvierengechecktcheckengecontroleerdcontrolerengestuurdsturengevoeldvoelengeduurddurengepraatpratengekostkostengereisdreizengeleefdlevengebruiktgebruikenverdiendverdienengeantwoordantwoordengedouchtdouchenafgedroogdafdrogengefilmdfilmengedanstdansengefeestfeestengestudeerdstuderengeleerdlerengelegdleggengeopendopenengeoefendoefenengepaktpakkengeprobeerdproberengerooktrokengerustrustengesportsportengewachtwachtengeteldtellengewildwillen

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.