Begrepp på bokstaven O inom SO och NO

STUDY
PLAY
En plats i öknen där det finns vatten så att växter kan växa.
Oas
Att observera eller studera något för att få information.
Observation
En stor byggnad där astronomer studerar rymden.
Observatorium
Ett stort hav som sträcker sig runt flera kontinenter.
Ocean
När något är öppet för alla. Ett bibliotek är ett exempel på detta.
Offentlig
Solrosor och olivträd är ett exempel på en sådana växter. Vi kan använda växternas fetter i matlagningen.
Oljeväxter
Att plantera och sköta växter.
Odla
När man säger nej till något man vill ha eller göra.
Förr slaktade man djur och gjorde detta till gudarna.
Offra
Växter som växer där ingen vill ha dem.
Ogräs
Ett stort fartyg som fraktar olja.
Oljetanker
Leder ett sammanträde i en förening, företag, klassråd eller i en kommun.
Ordförande
En viktig del av kroppen med en särskild uppgift.
Kan också vara en organisation, en myndighet eller en tidning som bara jobbar med en fråga.
Organ
En kraftig storm.
Orkan
Ett litet eller stort samhälle där människor bor och arbetar.
Ort
Det tunna lager av gas som skyddar jorden från solens farliga ultravioletta strålar.
Ozonlagret
Motsatsen till att något är rättvist.
Orättvist
När någon är anställd av stat, kommun eller landsting.
Offentligt anställd
Skola, sjukhus och barnomsorg kan vara exempel på detta.
Offentlig verksamhet
När man gör något mot någon, mot dennes vilja.
Ofredande
Ett område man använder för jordbruk.
Odlingslandskap