22 terms

Stromy - listnaté

+ koncovka ovitý/á/é
STUDY
PLAY
Trnovník akát - bob
Jeřáb ptačí - růž
Třešeň obecná - růž
Bříza bělokorá - bříz
Habr obecný - bříz
Olše lepkavá - bříz
Buk lesní - buk
Dub červený - buk
Dub letní - buk
Dub zimní - buk
Jilm drsný - jilm
Jasan ztepilý - olivovník
Lípa srdčitá - sléz
Topol bílý - vrb
Topol černý - vrb
Topol osika - vrb
Vrba bílá - vrb
Vrba jíva - vrb
Javor babyka - mýdelník
Javor klen - mýdelník
Javor mléč - mýdelník
Jírovec maďal - mýdelník
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.