10 terms

FREE TIME

STUDY
PLAY
PLAY BASKETBALL
JUGAR AL BÀSQUET
WATCH A DVD
MIRAR UN DVD
READ A COMIC
LLEGIR UN COMIC
LISTEN TO THE RADIO
ESCOLTAR LA RADIO
GO TO THE BEACH
ANAR A LA PLATJA
PLAY COMPUTER GAMES
JUGAR AMB L'ORDINADOR
WATCH A FOOTBALL MATCH
MIRAR UN PARTIT DE FUTBOL
LISTEN TO A mp3
ESCOLTAR L'MP3
READ MAGAZINES
LLEGIR REVISTES
GO TO THE CINEMA
ANAR AL CINEMA