İstanbul Yabancılar için ders kitabı (ch.3)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

açık büfe
open buffet
anne
mother
aynı
same
bale
ballet
bavul
suitcase
beraber
together
Biletçi
ticket seller
bilgisayar oyunu
computer game
borç
debt
boş zaman
free time
büfe
buffet
dans
dance
değişik
different
dışarı
out
dizi
series
ekonomi
economy
erken
early
eski
old (things)
spouse
ev hanımı
housewife
fabrika
factory
farklı
different
fıkır
...
film
...
futbol
...
futbol maçı
...
geç
...
...
...
...
...
...
...