Begrepp inom SO och NO på bokstaven P

STUDY
PLAY
Den elektriska strömmen är kopplad så att allt går att använda var för sig. Till exempel radio på lampa släckt.
Parallellkoppling.
Lever på och tar näring från andra levande växter eller djur.
Parasit.
Finns i områden där marken är frusen året om.
Permafrost.
Färgämnen som finns både i målarfärg och kroppen.
Pigment.
Visar hur surt eller basiskt ett ämne är.
pH-värde.
Honkönet på en växt. Sitter i själva blomman.
Pistill.
En himlakropp som rör sig runt en stjärna.
Planet.
Är alger, bakterier, svampar och andra mycket små växter och djur som finns i hav och sjöar.
Plankton.
Ett platt område som ligger högt.
Platå.
Den nordligaste breddgraden.
Polcirkeln.
Bördig och näringsrik mark som en gång varit havsvikar.
Polder.
Mycket små korn som sitter på blommans ståndare. Kallas också frömjöl.
Pollen.
Små öppningar i huden.
Porer.
Högt utvecklade däggdjur. Som till exempel Människa och gorilla.
Primater.
Ett genomskinligt föremål som delar upp vitt ljus i olika färger.
Prisma.
Den som tillverkar något.
En levande varelse inom biologin som kan göra näringsämnen.
Kallas också en som leder en filminspelning eller skivinspelning.
Producent.
En pryl eller vara som människor gjort.
Produkt.
När man gissar hur någonting ska bli.
Prognos.
När man har ett möte skriver sekreteraren ett sådant.
Protokoll.
En ännu mindre del av atomen tillsammans med elektroner och neutroner.
Protoner.
En enorm grässlätt mitt i USA.
Prärie.
När flickor och pojkar blir könsmogna.
Pubertet.
När hjärtat slår och pumpar ut blod i artärerna.
Puls.
Ett skal som en larv ligger i medan den förvandlas till färdig insekt.
Puppa.
Föder upp sina ungar i en ficka utanpå mammans mage.
Pungdjur.