8 terms

Afschrijvingen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Economische levensduur
De maximale levensduur van een DPM voor een bedrijf
Technische levensduur
De maximale levensduur om een DPM.
Restwaarde
De waarde van een DPM op het einde van zijn levensduur
Bodemwaarde
Het bedrijf mag niet meer afschrijven dan deze waarde
WOZ waarde
De waardering van onroerende zaken
Afschrijving
De waardevermindering van een DPM
Cumulatieve afschrijving
De totale waardevermindering van een DPM tot nu toe
Klantendossier
Dossier waarin aanvullende informatie staat
OTHER SETS BY THIS CREATOR