Environmental issues

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

consumption
tarbimine
sustainable
jätkusuutlik
decompose
lagunema
disposable
ühekordselt kasutatav
endangered
ohustatud
environmentalist
keskkonnatöötaja/keskkonnakaitsja
carbon monoxide
süsinikmonooksiid
be aware
teadlik olema
destruction
häving
greenhouse effect
kasvuhooneeffekt
natural resources
loodusvarad
radiation
kiirgus
reusable
taaskasutatav
ozone layer
osoonikiht
vehicle
sõiduk
toxic waste
toksilised jäätmed
renewable
taastuv
disaster
katastroof
carbon dioxide
süsihappegaas
fertilizer
väetis