45 terms

Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 07 (Gogledd Cymru)

STUDY
PLAY
neuadd
hall
goriad
key
gwarchod
to baby-sit
cadw reiat
to be noisy, to mess about
rywbryd
sometimes
gyrru
to send
deffro
to wake up
claf
patient
syrthio
to fall
efo'i gilydd
together
sylwi ar
to notice
lliwgar
colourful
braidd
rather
meddai
said
tynnu
to pull
syrthio
to fall
llawr
floor
lembo
imbecile
cyhoeddi
to announce
cymdeithas
society
cyfradd
rate
codiad
rise
terfysg
unrest, rioting
saethu
to shoot
torf
crowd
ymddangos
to appear
ynadon
magistrates
cyhuddiad
charge
cyffuriau
drugs
difrifol
serious
gwrthdrawiad
collision
diodde
to suffer
cyfres
series
diweddar
recent
gwasanaeth
service
llawdriniaeth
surgery
gwellhad
recovery
profedigaeth
bereavement
cydymdeimlad
sympathy
aelod
member
gwibdaith
trip
aelwyd
hearth, home
cronfa
fund
diodde
to suffer
o leia
at least