Only $35.99/year

Terms in this set (1275)

Tove, 29 år, söker en tisdag kväll på medicinakuten pga frekventa diarréer. Tove berättar att hon de senaste månaderna har haft mer och mer lös avföring. I början var det växlande konsistens men sedan 3 veckorna har det varit vattentunna diarréer. Tove provade först "stoppande kost" som hennes mormor rekommenderade men det hjälpte inte och de receptfria tabletter mot diarré som hon köpte hjälpte bara lite grann. Senaste veckorna har det varit både blod och slem i avföringen. Tidigare hade hon bara ont i magen precis innan hon kände trängningar för att gå på toaletten men nu gör det ont även mellan toalettbesöken. Så fort hon äter måste hon gå på toaletten och hon har därför slutat äta senaste dagarna. Diarréerna har ändå fortsatt och nu är det ca 25/dygn både dag och natt. I status ser Du en ganska påverkad pat: Trött och tagen, temp 38,7, BT 115/60, puls 95, Buk: Mjuk men generellt öm, inga palpabla resistenser. Rikliga tarmljud. PR: Tom ampull, ingen faceces på handsken. Inkomstprover visar: Hb 110 g/l, P-Na 135 mmol/l, P-K 3,8 mmol/l, P- krea 135 μmol/l , P-albumin 30 g/l, CRP 65 mg/l, B-Tpk 450 x109/l, B-lpk 9,2 x109/l. Leverstatus normalt.

a) Några uppgifter saknas i anamnesen. Ange två?

b) Vilka ytterligare prover bör du komplettera med?

c)Vilka två undersökningar vill Du göra direkt på kvällen och vad kan du tänkas finna?

d) Vilken diagnos misstänker du och vilka ordinationer ger du?