Cymeriadau HYB Cymraeg

STUDY
PLAY
Mangas Colorado
Pennaeth hynafol llwyth yr ApacheMae ef wedi llwyddo i
gadw'r heddwch gyda'r dyn gwyn
Geronimo
Tad Chico ac un o arweinwyr cryf yr Indiaid. Mae sôn amdano fel "un o benboethiaid yr Apache". Y mae'n gymeriad hanesyddol.
Chico
Llysfab Geronimo, un o arweinwyr llwyth yr Apache a gŵr i Haul y Bore o. Roedd Manuelito yn meddwl y byddai yn un o arweinwyr llwyth yr Apache yn y dyfodol.
Haul y Bore
merch Manuelito, un o ricos llwyth y Navaho, wedi priodi Chico o lwyth yr Apache. Mae hi'n ddewr
iawn ac yn arweinydd naturiol.
Manuelito
un o ricos y Navaho a tad Haul y Bore. Cymeriad penderfynol a chryf yn y nofel .
Barboncito
un o ricos y Navaho ac ef sy'n gyfrifol am warchod y Navaho yng Ngheunant de Chelley ac am arwain y llwyth i guddio yn yr ogofâu pan mae Dicks yn
dod i ddinistrio'r perllannau
Herrero Grande
brif bennaeth y Navahos. Nid yw mor wyllt â rhai o'r
ricos ac mae am bwyllo cyn dial ar y Cotiau Glas. Ef oedd yn gyfrifol am yr Indiaid i gyd ar y daith i'r Bosque.
Tanuah a Benito
wedi bod yn sgowtiaid i'r Cotiau Glas. Nhw oedd wedi
gofalu am Chico am wyth diwrnod wedi i Dicks ei saethu a'i glymumwrth goeden yn fwyd i'r bleiddiaid.
Kit Carson
is-gyrnol ym myddin y Cotiau Glas ac enw'r Navaho arno yw Taflwr Rhaffau. Mae Carson yn deall yr Indiaid ac maen nhw'n ei barchu. Mae Carson wedi bod yn byw
ymhlith yr Indiaid ac wedi cyd-fyw â merch o lwyth y Cheyenne.
Carleton
.
Cadfridog ym myddin y Cotiau Glas. Dilyn rheolau. Yn gyfrifol am symud yr Apache i'r Bosque. Mae llawer o wrthdaro rhyngddo ef a Carson yn y nofel.
Victor Dicks
ŵr mawr â barf goch yn cuddio'r rhan fwyaf o'i wyneb. Mae'n casáu'r Indiaid ac yn eu twyllo'n aml. Aeolod o'r Cotiau Glas ac yn enwog am ei wen