ENVI - climate change (EN-HU)

Source: IATE
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

kibocsátásáthelyezés
carbon leakage
szén-dioxid piac
carbon market
kibocsátáskompenzációs egység
carbon offset
igazolt kibocsátáscsökkentési egység
certified emission reduction unit
tiszta fejlesztési mechanizmus
Clean Development Mechanism (CDM)
éghajlatváltozás
climate change
éghajlatváltozás mérséklése
climate change mitigation
kötelezettségvállalási időszak
commitment period
kibocsátási egység
emission allowance
kibocsátáscsökkentési egység
emission reduction unit (ERI)
kibocsátáskereskedelem
emissions trading
az EU kibocsátáskereskedelmi
rendszere
EU Emissions Trading Scheme (ETS)
Éghajlat-változási Alap
Green Climate Fund
üvegházhatást okozó gáz
greenhouse gas
Éghajlat-változási Kormányközi
Testület
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
együttes végrehajtás
Joint Implementation (JI)
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológia
low-carbon technology
nyelő
sink
OTHER SETS BY THIS CREATOR