EMPL - EQUAL programme (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

előkészítő szakasz
Action 1
projektvégrehajtás szakasza
Action 2
tapasztalatátadás (folyamatos)
Action 3
menedékkérő
asylum seeker
EQUAL programdokumentum
Community Initiative Programme (CIP) EQUAL
fejlesztési partnerség (FP)
Development Partnership (DP)
fejlesztési partnerségi megállapodás
Development Partnership Agreement (DPA)
eredmények és tapasztalatok közzététele
dissemination
EQUAL Központi Adatbázis
ECDB (EQUAL Common Database )
részvétel (elve)
empowerment
Európai Szociális Alap (ESZA)
ESF
ETCIM (EQUAL Nemzetközi Együttműködési Internet Modul)
ETCIM (EQUAL Transnational Co-operation Internet Module)
európai foglalkoztatási stratégia
European Employment Strategy (EES)
végső kedvezményezett
final beneficiary
a nemek közti társadalmi esélyegyenlőség elvének általános érvényesítése
Gender mainstreaming
területi fejlesztési partnerség
Geographical DP
tapasztalatátadás az adott területen, témában működő szervezeteknek
horizontal mainstreaming
férfiak és nők foglalkozási szegregációjának csökkentése
job desegregation
tapasztalatok átadása és beépítése a szakpolitikákba.
mainstreaming
Irányító Hatóság
Managing Authority
Monitoring Bizottság
Monitoring Committee
hálózati együttműködés
networking
program-kiegészítő dokumentum
programming complement
ágazati fejlesztési partnerség
Sectoral DP
szociális gazdaság
social economy
társadalmi beilleszkedés elősegítése
social inclusion
szakmai segítségnyújtás
technical assistance
nemzetközi együttműködési megállapodás
Transnational Co-operation Agreement (TCA)
nemzetközi együttműködési partnerség
Transnational Co-operation Partnership (TCP)
tapasztalatok és eredmények beépítése a szakpolitikákba és a gyakorlatba
vertical mainstreaming