997 terms

EMPL - aged care (EN-HU)

STUDY
PLAY
Abuse
Rossz bánásmód
Abuse - alcohol abuse
Alkohollal való visszaélés
Abuse - drug abuse
Droggal való visszaélés
Abuse - elder abuse
Idősek bántalmazása
Abuse - emotional abuse
Érzelmi bántalmazás
Abuse - financial abuse
Anyagi visszaélés
Abuse - physical abuse
Fizikai bántalmazás
Abuse - psychological abuse
Lelki bántalmazás
Abuse - sexual abuse
Szekszuális bántalmazás
Accessibility
Igénybevehetőség
Accessing aged care services
Időskorú gondozószolgáltatás igényvbevétele
Accommodation Bond
Elhelyezési biztosíték
Accommodation Bond Agreement
Elhelyezési biztosíték szerződés
Accommodation Charge
Ellátási díj
Accommodation Charge Agreement
Ellátási díjszerződés
Accommodation Payment
Ellátási bér
Accountability
Számonkérhetőség
Accreditation
Akkreditáció
Accreditation Standard
Akkreditációs norma
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systems
Négyes számú akkreditációs norma: fizikai környezet és biztonsági rendszer
Accreditation Standard One: Management Systems
Egyes számú akkreditációs norma: igazgatási rendszer
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyle
Hármas számú akkreditációs norma: lakói életvitel
Accreditation Standard Two: Health and Personal Care
Kettes számú akkreditációs norma: egészségügyi és személyi gondozás
Accredited facility
Akkreditált intézmény
Acquired Brain Injury (ABI)
Szerzett agysérülés (ABI)
Activities
Foglalkozások
Activities - Individualised activities
Egyéni foglalkozások
Activities coordinator/Diversional Therapist
Foglalkozási koordinátor/ alternatív terapeuta
Activities of daily living
Mindennapi teendő
Acupuncture
Akupunktúra
Acute care
Akut gondozás
Acute condition
Heveny állapot
Administrative Appeals Tribunal (AAT)
Adminisztrációs fellebbezési törvényszék (AAT)
Administrator
Adminisztrátor
Admission
Felvétel
Adult Day Care Centre
Felnőttek napköziotthona
Advance care directives
Jövőre szóló utasítások
Advance care planning
Jövőre szóló gondozási terv
Advance care planning
Jövőre szóló gondozási terv
Advance Health Care Directive
Előre kiadott egészséggondozási utasítás
Adverse drug reaction
Rosszhatású gyógyszer-reakció
Adverse effects
Ártó hatás
Adverse event
Ártalmasság
Advocacy Service
Képviseleti szolgálat
Advocate
Képviselő
After hours telephone service
Munkaidő utáni telefonszolgálat
Age pensioner
Időskori nyugdíjas
Age related cognitive decline
Életkorral járó szellemi hanyatlás
Aged and Community Care Information Line
Idősellátási és közösségi gondozási telefontájékoztató
Aged Care Act 1997
1997. évi Idősellátási Törvény
Aged Care Advocacy Program
Idősgondozási képviseleti program
Aged Care Assessment Officer
Idősgondozási felmérő munkatárs
Aged Care Assessment Service (ACAS)
Idősgondozási felmérő szolgálat (ACAS)
Aged Care Assessment Team (ACAT)
Idősgondozási felmérő csoport (ACAT)
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Home
Otthon
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facility
Otthon
Aged Care Quality Assessors
Idősgondozási minőségellenőrzők
Aged care sector
Idősgondozási szektor
Aged Care Standards and Accreditation Agency
Idősgondozási normatív és akkreditációs hivatal
Aged pension
Időskori nyugdíj
Ageing
Korosodás
Ageing in place
Korosodás helyváltoztatás nélkül
Ageing population
Korosodó népesség
Ageism
Idősekkel szembeni előítélet
Agency
Hivatal
Agent
Képviselő
Aggression
Agresszió
Allied health personnel
Kapcsolódó egészségügyi személyzet
Allied health services
Kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások
Alternative medicine
Alternatív gyógyászat
Alternative therapies
Alternatív gyógymódok
Alzheimer's Australia
Alzheimer's Australia
Alzheimer's Disease
Alzheimer-kór
Alzheimer's disease Familial
Alzheimer-kór, örökletes
Ambulance services
Mentőszolgálat
Ambulatory setting
Járóbeteg-ellátó hely
Ambulatory care
Járóbeteg-gondozás
Amputation
Amputáció
Amputee
Amputált személy
Ancillary services
Kiegészítő szolgáltatások
Angiogram
Angiogram
Anorexia
Anorexia
Anti depressant
Depresszió elleni gyógyszer
Anxiety disorders
Szorongásos rendellenességek
Appeal process
Fellebbezési eljárás
Approved Care Recipient
Jóváhagyott gondozott
Approved Provider
Jóváhagyott gondozó
Approved Provider Status
Jóváhagyott gondozói státusz
Arthritis
Izületi gyulladás
Assessment
Felmérés
Assessment guidelines
Felmérési útmutató
Assessment outcomes
Felmérési eredmények
Assessment processes
Felmérési eljárások
Assets
Vagyon
Assistance with bathing and personal hygiene
Fürdés, testi higiénia segítése
Assistance with dressing and grooming
Öltözködés, testápolás segítése
Assistance with eating and drinking
Evés, ivás segítése
Assistance with mobility
Mozgás segítése
Assisted living
Támogatott életvezetés
Assisted living facility
Támogatott életvezetést biztosító otthon
Assisted resident
Támogatott lakó
Assistive devices
Segédeszközök
Assistive technology
Kisegítő technológia
Attendant care
Bejáró gondozó
Audiologist
Audiológus
Australian Taxation Office (ATO)
Ausztrál adóhivatal (ATO)
Autopsy
Boncolás
Average length of stay
Átlagos kórházi tartózkodás
Awareness
Tudatosság
Barrister
Törvényszéki ügyvéd
Basic daily care fee
Napi gondozási díj
Bed pan
Ágytál
Bed sores
Felfekvési sebek
Bedside manners
Bánásmód a beteggel
Behaviour Intervention Support Team (BIST)
Viselkedési intervenciós szakcsoport (BIST)
Behaviour management
Viselkedés kezelése
Beneficiary
Kedvezményezett
Bequest
Hagyakozás
Bereavement
Gyászolás
Bereavement Allowance
Temetési segély
Best practice
Legjobb eljárás
Bilingual worker
Két nyelven beszélő munkatárs
Bionic ear
Bionikus fül
Bipolar disease
Bipoláris zavar
Bladder control
Vizeletkontroll
Bladder control problem
Vizelet-visszatartási probléma
Blood pressure
Vérnyomás
Blood sugar
Vércukor
Blood sugar level
Vércukorszint
Bowel cancer
Bélrák
Bowel control
Széklet-kontroll
Briefing
Tájékoztatás
Brokerage
Közvetítői szolgáltatás-beszerzés
Bulk Billing
Teljes térítéses számlázás
Cachexia
Kachexia
Cancer
Rák
Cancer Council of Australia
Ausztrál Ráktanács
Capital gains
Tőkenyereség ingatlaneladásból
Caplets
Bevonatos tabletta
Cardiovascular disease
Szív- és érrendszeri betegség
Care management
Gondozási ügyvezetés
Care manager
Gondozásvezető
Care plan
Gondozási terv
Care plan review
Gondozásterv-revízió
Care planning
Gondozástervezés
Care recipient
Gondozott
Care review
Gondozási revízió
Care services
Gondozási szolgáltatások
Care standards
Gondozási normák
Caregiver
Gondozó
Carer (private / family member)
Gondozó
Carer (staff member employed in a residential or community setting)
Gondozó
Carer allowance
Gondozói pótlék
Carer payment
Gondozói fizetség
Carer Resource Centre
Gondozói Forrásközpont
Carer Respite Centre
Gondozói Pihenőközpont
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite Centre
Gondozók Szövetségi Pihenőközpontja
Carer support group
Gondozói támogatócsoport
Case management
Egyéni esetkezelés
Case manager
Egyéni esetkezelő
Case mix
Eset-összetétel
CAT scan
CAT szken
Cataract
Hályog
Catchment area
Betegkörzet
Catheter
Katéter
Cause of death
Halál oka
Centrelink Multilingual Service
Centrelink Nyelvszolgálat
Certification
Engedélyezés
Cervical cancer
Méhnyakrák
Challenging behaviour
Kihívó magatartás
Changed behaviour
Magatartásbeli változás
Changed sexual behaviour
Változás a nemi életben
Chapel
Kápolna
Chaplain
Pap
Charge (as separate from fee)
Különdíj
Charitable sector
Jótékonysági szektor
Charter of Residents Rights and Responsibilities
Lakói jogok és kötelességek jegyzéke
Chiropractors
Csontrakó
Choke
Fulladás
Choking
Fulladozás
Cholesterol
Koleszterin
Chronic and complex condition
Idült és komplex állapot
Chronic care
Hosszútávú gondozás
Chronic disease
Krónikus betegség
Claim form
Igénylési űrlap
Client focused solutions
Ügyfélközpontú megoldások
Client handbook
Ügyfelek kézikönyve
Clients
Ügyfelek
Clinical care
Kórházi ápolás
Clinical condition
Klinikai állapot
Clinical event
Klinikai eset
Clinical examination
Klinikai vizsgálat
Clinical interview
Orvosi megbeszélés
Clinical pathways
Kezelésterv
Clinical treatment
Orvosi kezelés
Clinician
Orvos
Close relation
Közeli rokon
Cognitive ability
Kognitív képesség
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS)
Kognitív Dementia és Emlékezetvesztési Központ (CDAMS)
Cognitive impairment
Kognitív hanyatlás
Cohort
Kohort
Colon cancer
Vastagbél-rák
Comment box
Megjegyzések doboza
Commode chair
Szobavécé
Commonwealth Care Link Centres
Szövetségi Kapcsolattartó Központok Gondozóknak
Commonwealth Carelink Centres
Szövetségi Információs Központok Gondozóknak
Commonwealth Carer Resource Centre
Szövetségi Információs Központok Gondozók Számára
Commonwealth Government
Szövetségi kormány
Commonwealth Hearing Services Program
Audiológiai Szolgáltatások Szövetségi Programja
Commonwealth Ombudsmen
Szövetségi ombudsman
Commonwealth Seniors Concession Card
Idősek Szövetségi Kedvezménykártyája
Commonwealth Seniors Health Care Card
Idősek Szövetségi Egészségügyi Kártyája
Communication Book
Megjegyzések könyve
Community
Közösség
Community health worker
Közösségi egészségügyi dolgozó
Community Aged Care Packages (CACP)
Közösségi Programcsomag Idősek Gondozására (CACP)
Community based care
Közösségi gondozás
Community care
Közösségi gondozás
Community group
Közösségi szervezet
Community Health Centre
Közösségi egészségügyi központ
Community Health Nurse
Közösségi egészségügyi dolgozó
Community housing
Közösségi lakások
Community Mental Health Centre
Közösségi lélekgyógyászati központ
Community Nursing Program
Közösségi Ápolási Program
Community Partners Program (CPP)
Közösségi Partnerprogram (CPP)
Community treatment order
Közösségi kezelési parancs
Community Visitors Scheme
Közösségi Látogatók Programja
Community worker
Közösségi munkatárs
Compensable Resident
Kárpótlásra jogosult lakó
Competency
Képesség
Complaint
Panasz
Complaints handling
Panaszkezelés
Complaints procedures
Panaszkezelési eljárás
Complementary medicine
Alternatív gyógyászat
Compliance
Teljesítés
Compliance with medication
Orvosi előírások betartása
Complication
Komplikáció
Concession - energy concession
Villanyszámla kedvezmény
Concession card
Kedvezmény-kártya
Concessional and Assisted Residents
Koncessziós és szociális támogatásban részesülő lakók
Concessional Resident
Koncessziós lakó
Condition
Állapot
Confidentiality
Bizalmas ügykezelés
Conflict of interest
Érdekellentét
Confusion
Zavarodottság
Consent
Beleegyezés
Consent - informed conscent
Információn alapuló beleegyezés
Consent form
Beteg beleegyezési nyilatkozata
Constipation
Székrekedés
Consumer
Fogyasztó
Continence
Visszatartás
Continence - incontinence
Visszatartási zavar
Continence - National Continence Hotline
Országos Forródrót Visszatartási Zavarokra
Continence - stress incontinence
Stresszes visszatartási zavar
Continence absorption aids
Inkontinenciás segédeszközök
Continence Aides Assistance Scheme
Inkontinenciás Segédeszközök Segélyprogramja
Continence management
Inkontinencia menedzsment
Continuing Care Retirement Community
Idősek Folyamatos Gondozási Közössége
Continuity of care
Folyamatos gondozás
Continuous quality improvement
Folyamatos minőségi javulás
Continuum of care
Gondozási kontinuum
Contract
Szerződés
Convalescence
Lábadozás
Cooked and chilled meals
Főtt és behűtött ételek
Coping
Megbirkózni
Corn (callus)
Tyúkszem
Coronary heart disease
Koszorúérbetegség
Cost of a local call
Helyi hívás díja
Cost of living
Létfenntartási költség
Council on the Ageing (COTA)
Idősebbek Tanácsa (COTA)
Counselling
Tanácsadás
Counsellor
Tanácsadó
Cramps
Görcs
Crisis Assessment Team (CAT)
Krízisvizsgálati Munkacsoport (CAT)
Critical incident
Kritikus incidens
CT Scan
CT szken
Cultural background information
Információ a kulturális háttérről
Cultural diversity
Kulturális sokféleség
Cultural preferences
Kulturális preferencia
Culturally and linguistically diverse (CALD)
Kulturálisan és nyelvileg különböző (CALD)
Culturally appropriate
Kulturálisan megfelelő
Daily income tested fee
Jövedelemszint szerinti napidíj
Data collection
Adatgyűjtés
Data matching
Adatpárosítás
Day centre
Napköziotthon
Day Respite Centres
Nappali pihenőközpont
Death
Halál
Debriefing
Munkabeszámolás
Deeming
Hozambecslés
Deep vein thrombosis
Mélyvénás trombózis
Delivered meals
Házhozszállított ételek
Delusion
Érzékcsalódás
Delusional
Érzékcsalódásban szenvedő
Delusions
Tévképzetek
Dementia
Dementia
Dementia - AIDS related dementia
AIDS okozta dementia
Dementia - alcohol related dementia
Alkohol okozta dementia
Dementia Education and Support Program
Dementia Orientációs és Támogatási Program
Dementia Specific Care
Specializált Dementia Gondozás
Dementia with Lewy bodies
Lewy testes dementia
Demography
Demográfia
Dental Hospital
Fogászati klinika
Dental Services
Fogászat
Dental Technician
Fogtechnikus
Dentist
Fogorvos
Dentures
Műfogsor
Department of Health and Ageing
Egészségügyi és Idősödési Minisztérium
Department of Health and Ageing - Australian Government
Az ausztrál kormány egészségügyi és idősödési minisztériuma
Department of Health and Ageing - Commonwealth
A szövetségi kormány egészségügyi és idősödési minisztériuma
Department of Veteran Affairs (DVA)
Veteránügyi Minisztérium (DVA)
Dependant
Eltartott
Dependent child
Eltartott gyermek
Depression
Depresszió
Diabetes
Cukorbetegség
Diabetes Australia
Diabétesz Ausztrália
Diabetes educator
Diabétesz oktató
Diagnosis
Diagnózis
Diagnosis - early diagnosis
Korai diagnózis
Diet
Diéta
Diet - special diet
Különleges diéta
Dietary requirements
Étkezési kívánságok
Dietary restrictions
Étkezési megszorítások
Dietician
Dietetikus
Dignity
Méltóság
Direct care
Közvetlen gondozás
Director of Nursing (DON)
Ápolási igazgató (DON)
Disability
Fogyaték
Disability support pension
Fogyatékkal élők nyugdíja
Disabled
Fogyatékkal élő
Discharge
Elbocsátás
Discharge date
Elbocsátás kelte
Discharge plan
Elbocsátási terv
Discharge planning
Elbocsátás megtervezése
Disclosure
Nyilvánosságra hozatal
Discrimination
Megkülönböztetés
Disease
Betegség
Disease control
Betegség kontrollálása
Disease management
Betegség irányitása
Disease prevention
Betegség megelőzése
Disorder
Rendellenesség
Disposable underwear
Egyszeri használatú alsónemű
District Nurse
Kerületi ápoló
Diversional Therapist/Activities coordinator
Alternatív terapeuta/foglalkozási koordinátor
Diversional therapy
Alternatív terápia
Diversity
Sokféleség
Dizziness
Szédülés
Do not resuscitate orders
Utasítás újraélesztés nem megkísérlésére
Doctor
Doktor
Domestic violence
Családon belüli erőszak
Dose administration aids
Dózisadagolási segédeszköz
Dossette box
Adagoló doboz
Drug utilisation review
Gyógyszerhasználati revízió
Drugs
Drogok
Dry mouth
Kiszáradt száj
Dual diagnosis
Kettős diagnózis
Duty of care
A gondosság kötelezettsége
Dying
Haldokló
Dysphasia
Diszfázia
Early intervention
Korai beavatkozás
Effectiveness
Hatékonyság
Elderly
Időskorú
Electro convulsive therapy
Elektrosokk-terápia
Eligibility
Jogosultság
Emergency
Sürgősség
Emergency accommodation
Sürgősségi elhelyezés
Emergency accommodation / Transitional Accommodation
Sürgősségi elhelyezés/ átmeneti elszállásolás
Emergency services
Sürgősségi szolgálatok
Emotional support
Érzelmi támogatás
Empowerment
Felhatalmazás
End of life care
Végállapoti gondozás
End of life care - Needs-based end of life care
Szükségszerinti végállapoti gondozás
End of life decision
Az élet végére vonatkozó döntés
End-of-life
Az élet vége
Endemic
Endémikus
Endorsed
Ajánlott
Enduring Power of Attorney
Maradandó felhatalmazás
Enduring power of attorney (financial)
Maradandó felhatalmazás (pénzügyekre)
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorney
Maradandó felhatalmazás Orvosi Felhatalmazás
Enduring Power of Guardianship
Maradandó gyámkinevezés
Entitled
Jogosult
Epidemic
Járvány
Epidural
Epidurális
Episode of care
Gondozási esemény
Equal access
Egyenlő ellátás
Equitable
Méltányos
Escort to appointments
Kísérő vizitekre
Essential supports
Alapvető támogatások
Ethnicity
Etnikum
Euthanasia
Eutanázia
Eventually fatal condition
Esetleg halálos kimenetelű állapot
Extended Aged Care at Home (EACH)
Otthoni Kibővített Idősgondozás (EACH)
Extended care facility
Kibővített gondozásos otthon
Extended care services
Kibővített gondozószolgálat
Extra Service
Többlet-szolgáltatás
Extra Service Agreement
Többletszolgáltatási megállapodás
Extra service fee
Többletszolgáltatási díj
Facilitate communication
Kommunikálást elősegít
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Home
Otthon
Fact sheets
Tényleíró lapok
Falls
Esések
Family
Család
Family Liaison Officer
Családi kapcsolattartó munkatárs
Family Court of Australia
Ausztrália Családi Bírósága
Family history
Családtörténet
Family support
Családtámogatás
Fee policy
Díjfizetési házirend
Fee-for-service
Szolgáltatásonként fizetés
Feedback
Visszajelzés
Fees and charges
Árak és díjak
File number
Aktaszám
Financial contribution
Anyagi hozzájárulás
Financial entitlements
Jogosultság pénzügyi előnyre
Financial hardship
Anyagi nehézség
Financial institution
Pénzügyi intézet
Financial year
Adóév
Fire safety
Tűzbiztonság
Flexible care
Rugalmas gondozás
Flexible respite
Rugalmas pihenési terv
Flexible responsive services
Testreszabott szolgáltatások
Flu vaccination
Influenza védőoltás
Foreign pension / Overseas pension
Külföldi nyugdíj
Frail aged people
Elgyengült idős személyek
Frail and vulnerable
Gyenge és könnyen sebezhető
Frailty
Gyengeség
Frame
Járókeret
Free
Ingyenes
Free of charge
Téritésmentes
Fringe benefits
Munkavállaló nem pénzbeli juttatása
Full pension
Teljes nyugdíj
Full pensioner
Teljes nyugdíjas
Functional disability
Funkcionális fogyatékosság
Funded by the government
Államsegélyben részesül
Funding
Szubvenció
Furnishing and equipment
Felszerelés és berendezés
Gag
Öklendezés
General Practitioner
Háziorvos
Genuine concern
Megalapozott aggodalom
Geriatric services
Geriátriai szolgálatok
Geriatric assessment
Geriátriai mérés
Geriatric rehabilitation service
Geriátriai rehabilitációs szolgálat
Geriatrician
Geriatrikus szakorvos
Geriatrics
Geriátria
Gerontology
Gerontológia
Gifts - acceptance of gifts
Ajándék elfogadása
Glaucoma
Zöldhályog
Grab rail
Fogódzókorlát
Grief and loss
Bánat és veszteség
Grievance
Panasztevés
Grieving
Szomorkodás
Grooming
Öltözködés
Guardian
Gyám
Guardianship
Gondnokság
Guardianship Tribunal
Gyámügyi bíróság
Guidelines
Irányvonalak
Guiding principles
Irányelvek
Gutter frame
Kerekes járókeret
Hallucinations
Hallucinációk
Hand rails
Fogódzókorlát
Hazard
Veszély
Health Assessment
Egészségügyi Felmérés
Health Care Card
Egészségügyi Kedvezménykártya
Health care provider
Egészségügyi szolgáltató
Health care system
Az egészségügy szervezete
Health educator
Egészségügyi oktató
Health information
Egészségügyi tájékoztatás
Health insurance
Egészségügyi biztosítás
Health Insurance Commission (HIC)
Egészségügyi Biztosítási Bizottság (HIC)
Health provider
Egészségügyi szolgáltató
Healthy ageing
Egészséges öregedés
Healthy eating
Egészséges táplálkozás
Healthy eating pyramid
Egészséges táplálkozási piramis
Hearing - Commonwealth Hearing Services Program
Audiológiai Szolgáltatások Szövetségi Programja
Hearing aid
Hallókészülék
Hearing Services Voucher
Audiológiai szolgáltatási utalvány
Heart attack
Szívroham
Heart failure
Szívszélhűdés
Heart Foundation
Szívalap
Heart Foundation of Australia
Ausztrál Szívalap
Helpline
Telefonos segélyszolgálat
Hereditary
Örökletes
High care facility
Komplex gondozást nyújtó intézmény
High care resident
Komplex gondozásban részesülő lakos
High standard of care
Magasszintű gondozás
Holistic
Holisztikus
Holistic approach
Holisztikus módszer
Home (Private / Personal)
Otthon
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Home
Bentlakó otthon
Home and Community Care (HACC)
Otthoni és Közösségi Gondozás (HACC)
Home Care Services
Otthoni Gondozási Szolgáltatások
Home care worker
Otthoni gondozási dolgozó
Home cleaning
Otthoni takarítás
Home like environment
Otthonos környezet
Home maintenance
Otthon karbantartása
Home maintenance - minor home maintenance
Apróbb otthoni karbantartás
Home Medicine Review
Otthoni Orvosságok Felmérése
Home visit
Otthoni konzultálás
Homeless
Hajléktalan
Homeless people
Hajléktalanok
Homoeopathy
Homeopátia
Hospice
Menhely végállapotban lévő betegeknek
Hospital Fees
Kórházi díjak
Hospital in the home
Kórház az otthonában
Hospitalisation
Kórházi ápolás
Hostel
Hosztel
Housing office
Lakáshivatal
Human capital
Emberi tőke
Human Rights and Equal Opportunity Commission
Emberi Jogok és Egyenlő Lehetőségek Bizottsága
Huntington's disease
Huntington-kór
Identification badge
Kitűzőtt névkártya
Illness
Betegség
Illusions
Érzéki csalódások
Impairment
Sérülés
Improvement log
Javaslati napló
Income
Jövedelem
Income statement
Jövedelem-nyilatkozat
Income support
Jövedelem támogatás
Income tax return
Adóbevallás
Income testing
Jövedelemszint-teszt
Independent living
Önálló életvitel
Independent Living Units / Self Care Living Units
Önálló időskorúak lakásai
Independent living within a retirement village
Önálló életvitel nyugdijas villákban
Individual care plan
Egyéni gondozási terv
Individualised care
Egyéni gondozás
Infectious diseases
Fertőző betegségek
Influenza (Flu)
Influenza
Informal support
Nemhivatalos segítség
Information privacy principles
Magánadatok bizalmas kezelésének elvei
Informed choice
Megalapozott döntés
Informed consent
Információn alapuló beleegyezés
Ingestion
Lenyelés
Initial Consent Form
Beteg kezdeti beleegyezési nyilatkozata
Injury prevention
Balesetmegelőzés
Inpatient
Bennfekvő beteg
Insurance policy
Biztosítási kötvény
Insurance premium
Biztosítási díj
Intake
Felvétel
Intake form
Felvételi űrlap
Intake officer
Felvételi munkatárs
Intensive care
Intenzív ápolás
Intensive care unit
Intenzív osztály
Intensive treatment
Intenzív kezelés
Inter agency referral
Ügynökségek közötti beutalás
Interdisciplinary team
Interdiszciplináris csoport
Interpreting service
Tolmácsszolgálat
Intervention
Beavatkozás
Intervention order
Beavatkozási parancs
Intimacy and sexuality
Szekszualitás
Involuntary patient
Kényszerrel beutalt beteg
Isolation
Elkülönítés
Isolation - social isolation
Kiközösítés
Judge
Bíró
Languages other than English (LOTE)
Nem angol anyanyelvek (LOTE)
Legal advice
Jogi tanács
Legal Aid
Jogi segélyszolgálat
Legal rights
Törvényes jogok
Legal status
Jogviszony
Life cycle
Életciklus
Life event
Életre kiható esemény
Life expectancy
Várható élettartam
Life insurance
Életbiztosítás
Lifestyle
Életmód
Lifestyle choices
Életmódbeli választások
Lifting device
Emelőszerkezet
Linkages
Linkages-terv
Living arrangements
Lakásmegoldás
Lobbying
Lobbizni
Lone person
Különálló személy
Loneliness
Magány
Loss and grief
Veszteség és bánat
Loss of inhibitions
Gátlások elvesztése
Low care facility
Alacsony gondozás-szintű otthon
Low level care
Alacsony szintű gondozás
Lump sum
Egyösszegű kifizetés
Malnutrition
Alultápláltság
Malpractice
Jogellenes gyakorlat
Mammogram
Mellrákszűrő röntgen
Manager
Igazgató
Mandatory reporting
Kötelező bejelentés
Manual handling
Kézzel való emelés
Mature age worker
Középkorú dolgozó
Maximum rate
Maximális díjszabás
Meals
Ételek
Meals - culturally appropriate meals
Kulturálisan megfelelő ételek
Meals - halal meals
Halal ételek
Meals - kosher meals
Kóser ételek
Meals - vitamised meals
Vitamindús ételek
Meals on Wheels
Házhozszállított ételek
Means test
Anyagi helyzet felmérése
Means tested (fees)
Felmért anyagi helyzettől függő (díjszabás)
Medical consent
Orvosi beleegyezés
Medical Examination
Orvosi vizsgálat
Medical history
Kórtörténet
Medical record
Orvosi dosszié
Medical records
Orvosi feljegyzések
Medically necessary
Orvosilag szükséges
Medicare
Medicare
Medication
Gyógyszer
Medication - administration of medication
Gyógyszer beadása
Medication management
Gyógyszerezés menedzsment
Memory loss
Emlékezetvesztés
Menopause
Változó kor
Mental health
Mentálhigiénia
Mental health provider
Mentálhigiénés szolgáltató
Mental health review board
Mentális egészségügyi revíziós tanács
Mental health services
Mentálhigiénés szolgáltatások
Mental illness
Elmebetegség
Mild Cognitive Impairment (MCI)
Enyhe kognitív hanyatlás (MCI)
Mini mental
Mini mentál
Mini mental state examination
Mini mentál állami vizsgálat
Mission
Küldetés
Mobility aids
Mozgékonysági segédeszközök
Monitoring and review of care plan
Gondozási terv nyomonkövetése és felülvizsgálata
Monitoring of care
Gondozás nyomonkövetése
Mouth care
Szájkezelés
Movable units (granny flats)
Összkomfortos bungaló
MRI scan
MRI szken
Multi purpose system
Többcélú program
Multi purpose taxi program
Többcélú taxi program
Multi-infarct dementia
Többszörös infarktusos dementia
Multidisciplinary team
Multidiszciplináris csoport
Multiple disabilities
Többszörös fogyatékosság
Multipurpose Service Program
Többcélú Szolgáltatásprogram
Music therapy
Zeneterápia
National Continence Hotline
Visszatartási Zavarok Országos Forródrótja
National Dementia Behavioural Advisory Service
Országos Dementia Magatartási Tanácsadó Szolgálat
Naturopath
Természetgyógyász
Naturopathy
Természetgyógyászat
Nausea
Hányinger
Near miss
Hajszálon múlt
Needs - cultural need
Kultúrális szükséglet
Needs - personal needs
Személyes szükséglet
Needs - spiritual needs
Szellemi szükséglet
Needs based planning
Közösségi szükségletre irányuló terv
Needs-based end of life care
Szükségszerinti végállapoti gondozás
Neglect
Elhanyagolás
Neglect - self neglect
Elhanyagolja magát
Negligence
Gondatlanság
Neurogerentology
Neurogerontológia
Neurologist
Ideggyógyász
Neuropsychology
Neuropszichológia
Next of kin
Legközelebbi rokon
No lift policy
Emelést tiltó irányvonal
No restraint policy
Fizikai kényszert tiltó irányvonal
Non English speaking background
Nem angol anyanyelvű
Non nursing tasks
Ápoláson kívüli feladatok
Non pensioner
Nem nyugdíjas
Not-for-profit provider
Nem haszonra dolgozó szolgálat
Nurse
Ápoló/nő
Nurse - qualified nurse
Szakképzett ápoló/nő
Nurse - registered nurse
Bejegyzett ápoló/nő
Nurse practitioner
Gyakorló ápoló/nő
Nursing care
Diplomás vagy engedélyezett ápoló/nő díjazása
Nursing home
Nörszing hóm
Nutrition
Táplálkozás
Nutrition and hydration
Táplálkozás és hidratálás
Nutritionist
Dietetikus
Occupancy rate
Foglaltsági arány
Occupational therapy
Foglalkozási terápia
Occupational health and safety
Foglakozási egészség és biztonság
Occupational Health and Safety - risks and potential hazards
Veszélyek és esetleges kockázatok
Occupational therapist
Foglalkozási gyógykezelő
Oedema
Ödéma
Office of the Commissioner for Complaints
Panaszok Kormánybiztosának Hivatala
Office of the Public Advocate (OPA)
Nyilvános Szószóló Hivatala (OPA)
Older people
Idősebbek
Ombudsman
Ombudszman
Ongoing review
Folyamatos felülvizsgálat
Ophthalmologist
Szemészorvos
Optical Services
Szemészeti szolgáltatások
Optometrist
Optikus
Orthoses
Ortopéd betét
Orthotics
Ortotica
Osteopath
Csontrakó
Osteoporosis
Csontritkulás
Out of pocket expenses
Készkiadások
Outcome
Következmény
Outcome criteria
Eredmény kritériumai
Outcome measurement
Eredmény mérése
Outpatient
Ambuláns páciens
Outpatient care
Ambuláns kezelés
Outpatient Clinic
Ambuláns klinika
Outreach
outreach (autrícs)
Over the counter drugs
Szabad forgalmú gyógyszer
Overseas pension / Foreign pension
Külföldi nyugdíj
Paedology
Ortopédia
Pain management
Fájdalomkezelés
Pain management program
Fájdalomkezelési program
Palliation
Tünetenyhítés
Palliative approach
Tünetenyhítő gyógyítás
Palliative care
Tünetenyhítő kezelés
Palliative care - Paediatric palliative care
Gyermekek tünetenyhítő kezelése
Palliative care - Palliative care provider
Tünetenyhítő kezelési szolgáltató
Palliative care - Quality standards
Minőségi szabályok
Palliative care - Specialist palliative care provider
Tünetenyhítő kezelési szakszolgáltató
Palliative care provider
Tünetenyhítő kezelési szolgáltató
Part pension
Résznyugdíj
Part pensioner
Résznyugdíjas
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC)
Kultúrálisan Megfelelő Gondozásbeli Partnerek (PICAC)
Partnership between client and care manager
Ügyfél és gondozásvezető társviszonya
Passive intervention
Passzív beavatkozás
Pastoral care worker
Lelkipásztori gondozó
Pathology
Kórtan
Patient
Páciens
Peak bodies
Csúcsszervezetek
PEG feeding
PEG táplálás
Pelvic floor
Medencealap
Pelvic floor exercises
Medencealapi gyakorlatok
Pelvic floor strength
Medencealap erőssége
Pension
Nyugdíj
Pensionable Age
Nyugdíjkor
Pensioner Concession Card
Nyugdíjasok kedvezménykártyája
Personal alarm
Személyes vészjelző
Personal care
Személyes gondozás
Personal care plan
Személyes gondozási terv
Personal care worker
Személyi gondozó
Personal circumstances
Családi állapot
Personal circumstances
Személyi körülmények
Personal independence
Személyi önállóság
Personal information
Személyi adatok
Personal preferences
Egyéni ízlés
Pets
Háziállatok
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)
Gyógyszerár szubvenciós program (PBS)
Pharmaceutical allowance
Gyógyszervásárlási támogatás
Pharmacist
Gyógyszerész
Physiotherapist
Gyógytornász
Physiotherapy
Fizioterápia
Pills
Tabletták
Placebo
Placebó
Placebo effect
Placebó- hatás
Planned Activity Group (PAG)
Tervezett Foglalkozási Csoport (PAG)
Podiatrist
Pedikűrös
Podiatry
Ortopédia
Point of care services
Ellátási helyen elérhető szolgáltatások
Policy
Irányelvek
Portability
Átvihetőség
Positive ageing
Pozitív idősödés
Post operative care
Műtét utáni gondozás
Post operative complications
Műtét utáni komplikációk
Post traumatic stress disorder
Traumát követő stresszbetegség
Post-acute care
Posztakut ellátás
Potential hazards
Potenciális veszélyforrások
Power of Attorney
Meghatalmazás
Pre entry leave
Felvétel és beköltözés közötti távolmaradási időszak
Prejudice
Előítélet
Prescription
Recept
Prescription drugs
Vényre kapható gyógyszerek
Prescription only medication
Vényköteles gyógyszerek
Pressure area
Elnyomott felület
Pressure sore
Nyomásos seb
Pressure ulcer
Felfekvéses fekély
Preventative care
Megelőző gondozás
Prevention
Megelőzés
Primary cancer
Primer daganat
Primary care
Primer ellátás
Primary carer
Primer ellátó
Primary generalist providers
Általános primer ellátó
Primary specialist providers
Primer szakellátó
Principal diagnosis
Fő diagnózis
Privacy - Right to Privacy
Magánélethez való jog
Privacy Commission
Magánélet-védelmi Kormánymegbízott
Privacy Officer
Magánélet-védelmi Munkatárs
Private hospital
Magánkórház
Private provider
Magánszolgáltató
Probate
Hagyatékátadási eljárás
Processed foods
Feldolgozott élelmiszer
Professional code of ethics
Hivatásos etikai kódex
Prognosis
Prognózis
Program manager
Program menedzser
Property assets
Ingatlanvagyon
Property damage
Ingatlan megrongálódása
Proprietor
Tulajdonos
Prostate cancer
Prosztatarák
Prostate disease
Prosztata betegség
Provider
Szolgáltató
Prudential Arrangements
Prudenciális intézkedések
Psychiatric Illness
Pszichiátriás betegségek
Psychiatrist
Pszichiáter
Psycho geriatrician
Geriátriai pszichiáter
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT)
Geriátriai pszichiátriai vizsgálati csoportok (PGAT)
Psychological support
Pszichológiai támogatás
Psychologist
Pszichológus
Psychopathology
Pszichopatológia
Psychosis
Pszichózis
Psychosocial rehabilitation
Pszicho-szociológiai rehabilitáció
Public advocate
Nyilvános Szószóló
Public holiday
Hivatalos ünnepnap
Public hospital
Nyilvános kórház
Quality Care
Minőségi gondozás
Quality residential services
Minőségi gondozásos otthon
Racial Discrimination Act
A faji megkülönböztetésről szóló törvény
Raised garden beds
Megemelt virágágyak
Raised toilet seat
Megemelt wc ülőkék
Reassessment
Újrafelmérés
Recreational activities
Pihentető foglalkoztatások
Refer, to refer
Beutal
Reference number
Hivatkozási szám
Referral
Beutalás
Reflexology
Reflexológia
Refusal of medical treatment
Gyógykezelés megtagadása
Rehabilitation
Rehabilitáció
Rehabilitation Counselling
Rehabilitációs tanácsadás
Relapse
Visszaesés
Religious needs
Vallási szükséglet
Religious preferences
Vallási preferencia
Rent assistance
Lakbérhozzájárulás
Resident
Lakó
Resident Agreement
Lakásszerződés
Resident Contribution
Lakói hozzájárulás
Resident Handbook
Lakók Kézikönyve
Resident leave
Lakó ideiglenes távolmaradása
Resident Rights and Responsibilities
Lakói Jogok és Kötelességek
Resident social leave
Lakó szociális célú távolmaradása
Residential Aged Care Advocacy Services
Bennlakó Idősgondozó Képviseleti Szolgálat
Residential care
Bennlakó idősellátás
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home
Otthon
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Home
Otthon
Residential respite care
Bennlakó kisegítő gondozás
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Home
Otthon
Resolving complaints
Panaszok orvoslása
Respect
Tisztelet
Respect privacy
Magánélet tisztelete
Respite - emergency respite
Rendkívüli kisegítő gondozás
Respite - in home respite
Otthoni kisegítő gondozás
Respite Care
Kisegítő Gondozás
Restrainers
Korlátozások
Restraint
Fizikai kényszer
Restraint - no restraint policy
Fizikai kényszert tiltó irányvonal
Resuscitation
Ujraélesztés
Resuscitation - not for resuscitation
Nem ujraéleszteni
Retention Amount
Visszatartott mennyiség
Retire
Nyugalomba vonulni
Retiree
Nyugdíjas
Retirement
Nyugalomba vonulás
Retirement village
Nyugdíjas villák
Review date
Felülvizsgálat időpontja
Reviewing ongoing care needs
Folyamatos gondozási igény felülvizsgálása
Revocation of power of attorney
Meghatalmazás visszavonása
Rheumatoid Arthritis
Reumás izületi gyulladás
Right to privacy
Bizalmas kezelésre való jog
Ripple mattress
Hullámos matrac
Risk
Kockázat
Risk assessment
Kockázat felmérése
Risk behaviour
Rrizikós magatartás
Risk factors
Kockázati tényezők
Risk management
Kockázati menedzsment
Risk taking
Kockázatvállalás
Rooming house
Albérleti szobás ház
Safe living environment
Biztonságos létkörnyezet
Safety at home
Otthoni biztonság
Safety rails
Biztonsági korlátok
Sanctions
Szankciók
Sanitary pads
Egészségügyi betét
Scan
Szken
Schizophrenia
Skizofrénia
Second opinion
Második orvosi vélemény
Secondary cancer
Másodlagos rák
Secondary care
Másodlagos gondozás
Secondary diagnosis
Másodlagos diagnózis
Self care
Önellátás
Self Care Living Units / Independent Living Units
Önálló időskorúak lakásai
Self conscious
Tudatnál levő
Self funded retiree household
Önálló jövedelmű nyugalmazott személy háztartása
Self management
Önigazgatás
Self medication
Öngyógyítás
Self referral
Önbeutalás
Self reliance
Önállóság
Self sufficiency
Önellátás
Senior centre
Idősek központja
Senior citizen's centres
Idősek központja
Seniors
Idősek
Seniors card
Idősek kártyája
Service Agreement
Szolgáltatási Szerződés
Service delivery
Otthoni szolgáltatás
Service Provider
Szolgáltató
Serviced Apartments
Hotel-apartman
Sexual - changed sexual behaviour
Megváltozott szekszuális magatartás
Sexual behaviour
Szekszuális magatartás
Sexual harassment
Szekszuális zaklatás
Sexuality
Szekszualitás
Sexuality and intimacy
Szekszualitás és intimitás
Sharps
Éles műszerek
Shearing / shear (pressure ulcers)
Felfekvés
Shire
Járás
Short term crisis accommodation
Menedékhely
Showering
Zuhanyozás
Side effects
Mellékhatások
Skin integrity
A bőr sértetlensége
Sleep disorders
Alvási rendellenességek
Sleep disturbance
Alvászavar
Social activities
Szociális foglalkozás
Social preferences
Társasági preferenciák
Social services
Szociális szolgáltatások
Social stigma
Szociális stigma
Social support
Szociális támogatás
Social work
Szociális munka
Social worker
Szociális dolgozó
Solicitor
Ügyvéd
Soluble tablets
Feloldható tabletták
Special care units
Speciális gondozóhelyek
Special diets
Speciális diéta
Special Needs Group
Speciális Figyelmet Igénylő Csoport
Specialist aged care services provider
Időskorúak szakositott gondozószolgálata
Specialist Service
Szakszolgálat
Specified Care and Services
Megszabott Gondozás és Szolgáltatások
Specified Services
Megszabott Szolgáltatások
Speech pathologist
Logopédus
Spiritual needs
Lelki szükségletek
Sporadic Alzheimer's disease
Sporadikus Alzheimer-kór
Standard Pension Contribution
Nyugdíjasok Standard Hozzájárulása
Standard Resident Contribution
Lakók Standard Hozzájárulása
State Trustees
Állami Ügykezelő (State Trustee)
Statutory Declaration
Törvényes Nyilatkozat
Stress Management
Stressz menedzsment
Stroke
Gutaütés
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease)
Agykéregalatti érrendszeri dementia (Binswanger-kór)
Substance abuse
Szerrel való visszaélés
Substance dependence
Szerfüggés
Sundown syndrome
Naplementés tünetcsoport
Superannuation
Nyugdíj
Support - level of support
Támogatás szintje
Support care
Támogató ápolás
Support care providers
Támogató ápolás szolgáltatói
Support group
Támaszcsoport
Support services
Segítő szolgáltatások
Supported accommodation
Támogatásos lakás
Supported Residential Service (SRS)
Támogatásos Lakószolgálat (SRS)
Swallowing problems
Nyelési problémák
Tablets
Tabletták
Tailored to individual needs
Egyéni igényre szabva
Tax deduction
Levonás adóalapból
Tax offset
Adókompenzáció
Tea break
Teaszünet
Telephone Interpreting Service
Telefon Tolmácsszolgálat
Telephone typewriter
Telefonos írógép
Terminal condition
Végállapot
Terminal illness
Halálos betegség
The Medical Treatment Act
Az orvosi gyógykezelésről szóló törvény
Therapeutic goods
Gyógyászati áruk
Therapeutic relationship
Terápiás viszony
Therapy
Kezelés
Therapy - music therapy
Zeneterápia
Thickened fluid
Sürített folyadék
Thought disorder
Gondolkodásbeli rendellenesség
Toileting - Assistance with toileting
Segítség toilettre menéshez
Toxins
Méreganyagok
Transient
Ideiglenes
Transitional Accommodation/ Emergency accommodation
Átmeneti elszállásolás
Transitional Care
Átmeneti gondozás
Translation
Fordítás
Translator
Fordító
Transport
Szállítás
Transport Concession Card holder
Utazási kedvezménykártya birtokosa
Trauma
Trauma
Tube feeding
Szondás táplálás
Ulcer
Fekély
Ulceration
Fekélyesedés
Ultrasound
Ultrahang
Universal precautions
Univerzális elővigyázat
Urinary retention
Vizeletvisszatartás
User Rights Principles
Felhasználói Jogokra Vonatkozó Alapelvek
Vaccinations
Védőoltások
Values - personal values
Személyes értékek
Vascular dementia
Vaszkuláris dementia
Vascular disease
Érbetegség
Veteran
Veterán
Veteran Affairs
Veterán ügyek
Violence
Erőszak
Visiting library service
Mozgókönyvtári szolgáltatás
Voluntary patient
Önkéntes paciens
Volunteers
Önkéntesek
Vomiting
Hányás
Vulnerability
Sebezhetőség
Vulnerable
Könnyen sebezhető
Waiting list
Várólista
Walker - wheeled walker
Kerekes járókeret
Walking aids
Járást segítő eszköz
Walking frame
Járókeret
War widow
Hadiözvegy
War Widow's Pension
Hadiözvegyi nyugdíj
Ward - council ward
Önkormányzati kerület
Ward - hospital ward
Kórházi osztály
Webster Pack
Gyógyszeradagoló doboz
Welfare Officer
Jóléti munkatárs
Wellbeing
Jólét
Wellness
Jó közérzet
Wheelchair
Kerekesszék
Wheelchair access
Akadálymentesített megközelítés
Wheelchair hoist (bus)
Kerekesszék emelő (busznál)
Wheelchair ramp
Kerekesszék rámpa
Widow's Pension
Özvegyi nyugdíj
Will
Végrendelet
Will - Living Will
Élő Végrendelet
Withdrawal
Visszavonás
Withdrawal from contact
Elzárkózó visszavonulás
Withdrawal symptoms
Elvonási tünetek
Written Authority
Írásos felhatalmazás
X-ray
Röntgen
OTHER SETS BY THIS CREATOR