22 terms

Adverbs of frequency

STUDY
PLAY
always
alltid
constantly
stadig
habitually
jevnlig
typically
typisk
continuously
uavbrutt
usually
vanligvis
normally
normalt
mostly
for det meste
generally
generelt
commonly
svært ofte
largely
i stor utstrekning
regularly
jevnlig
often
ofte
frequently
ofte, hyppig
repeatedly
gjentatte ganger
sometimes
noen ganger
occasionally
av og til
sporadically
sporadisk
rarely
sjelden
infrequently
sjelden, ikke ofte
seldom
sjelden
never
aldri