Matematikbegrepp algebra och mönster

STUDY
PLAY
prioriteringsregler
i vilken ordning räknesätten ska utföras
variabel
det okända talet t,ex X.
algebraiskt uttryck
att använda en bokstav för ett okänt tal
matematiskt uttryck
skriva upp uträkningen
uttryckets värde
Vad det okända talet (X) är för "svar
Förenkling av uttryck
att skriva uttrycket kortare
a+a+a+a
4a
mönster
hitta det gemensamma
ekvation
Ett okänt tal som har ett bestämt värde.
prövning
att kontrollera sitt svar i en ekvation.
paranteser, multiplikation & division, addition & subtraktion
ordningen i proriteringsregeln
5x + 2x
7x