23 terms

Mynediad CBAC - uned 7

Geirfa uned 7 Mynediad CBAC
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

braf
fine (weather)
bwrw cesair
to hail
bwrw eira
to snow
bwrw glaw
to rain
cymylog
cloudy
cynnes
warm
diflas
miserable
diwetha
last
gardd
garden
gobeithio
to hope
gwaeth
worse
gwell
better
gwlyb
wet
gwyntog
windy
hefyd
as well, also
heulog
sunny
niwlog
foggy
oer
cold
on'd yw hi?
isn't it?
os
if
stormus
stormy
sych
dry
twym
hot