29 terms

Mynediad CBAC - uned 12

Geirfa uned 12 Mynediad CBAC
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

allwedd
key
allweddi
keys
anti / modryb
aunt
ar
on
ar ben
on top of
arian
money
bocs
box
cadair
chair
cadair freichiau
arm chair
camera
camera
cefnder
cousin (male)
cyfnither
cousin (female)
cot
coat
drws
door
llyfr
book
llyfr sieciau
cheque book
o dan
under
papur
paper
papur newydd
newspaper
paned
cuppa
pensel
pencil
poced
pocket
priod
married
pwrs
purse
teledu
tv
wrth
by (place)
ŵyr
grandson
wyres
grand-daughter
yncl / ewythr
uncle