23 terms

Mynediad CBAC - uned 13

Geirfa uned 13 Mynediad CBAC
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

am
at (time)
ar y ffordd
on the way
brecwast
breakfast
cawod
shower
cinio
lunch
cynnar
early
cyrraedd
to arrive
enwog
famous
fel arfer
usually
ffordd
way, road
ffyrdd
ways, roads
hanner dydd
midday
hanner nos
midnight
hwyr
late
Mae'n ddrwg gyda fi
I'm sorry
o'r gloch
o'clock
Popeth yn iawn
Not to worry / Fine
pryd
when
seren
star
sêr
stars
swper
supper
tafarn
pub
tafarnau
pubs