10 terms

Mynediad CBAC - uned 16

Geirfa uned 16 Mynediad CBAC
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

blasus
tasty
drwy'r dydd
all day
echdoe
day before yesterday
echnos
night before last
eto
again
hanes
history, story, news
neb
nobody, anyone
pwdin
pudding, dessert
diawl dwl
mad fool
y penwythnos diwethaf
last weekend