Begrepp inom SO och NO på bokstaven R.

STUDY
PLAY
En grävd plats utomhus för plantering.
Att köpa en vara billigare.
Rabatt
En fabrik som renar råvaror.
Raffinaderi
Att tycka att andra människor är mindre värda på grund av annan hudfärg eller från var i världen man kommer.
Rasism
Hård kalksten som formats av väder och vind. Finns på Öland och Gotland.
Raukar
När ljud eller ljusvågor träffar något och sedan studsar tillbaka.
Att fundera över något länge.
Reflektera
Ett föremål som reflekterar ljus.
Rörelser i kroppen som du inte kan styra över.
Reflex
Där finns politiker som styr landet.
Regering
Växelvarma kräldjur.
Reptiler
Ett land som har president istället för kung eller drottning.
Republik
Ett skyddat område för djur, växter och människor.
Reservat
Den viktigaste staden i ett län. Där finns länsstyrelsen och landshövdingen.
Residensstad
En tillgång. Något som är bra att ha.
Resurs
Politiker som är valda av folket jobbar här.
Riksdag
Ett stort rike för ca: 2000 år sedan.
Romarriket
Det som finns kvar av en gammal byggnad.
Ruin
Bildades när inlandsisen smälte och är smal och lång. Består av grus, sand och runda stenar.
Rullstensås
När kött, frukt och annat som kommer från djur, människor och växter börjar att nedbrytas så att en illaluktande gas bildas.
Ruttna
En naturtillgång.
Råvara
När till exempel en bank lånar ut pengar och tar betalt av den som lånar.
Ränta
Sker i en domstol. Här beslutas om man är skyldig till ett brott eller inte.
Rättegång.