9 terms

Mynediad CBAC - uned 29

Geirfa uned 29 Mynediad CBAC
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

amlwg
obvious
ar gael
available
bwyta'n dda
to eat well
bywyd
life
campfa
gym
cyfri
to count
erbyn saith o'r gloch
by seven o'clock
pwysig
important
rhydd
free