Begrepp på bokstaven S inom NO och SO

STUDY
PLAY
Detsamma som spott. Är till för att du lättare ska kunna prata, tugga och svälja.
Saliv
En person som bor och lever tillsammans med en annan människa.
Sambo
En folkgrupp som levde/lever i norra delarna av Norge, Sverige och Finland.
Same
Här lever många människor.
Kan vara en liten ort.
Kan också betyda en speciell grupp människor och djur.
Samhälle
Ett föremål som människan skickat ut i rymden. Kan skicka och ta i mot signaler.
Satellit
En stor slätt med högt gräs, buskar och lite träd. Vanliga i Afrika.
Savann
Ett stort hål som går rakt ned. Vanliga i gruvor.
Schakt
En person som antecknar det man bestämmer på ett möte.
Sekreterare
Får samma elektriska ström att gå från till exempel lampa till lampa. Vanligt i elektriska ljusstakar.
Seriekoppling.
En kurvig väg som slingrar sig ner för ett berg.
Serpentinväg
När vatten eller annan vätska håller på att ta slut.
Sina
Gemensamt namn för syn, hörsel, smak, lukt och känsel.
Sinnen
När en vätska långsamt tränger fram ur något.
Sippra
När ett lands regering låter vissa delar av landet bestämma i vissa frågor.
Självstyre
En svag vind som blåser från sjö eller hav in mot land.
Sjöbris
En linje med siffror längst ner på kartan.
Skalstreck
Pengar som medborgarna i ett land betalar till stat och kommun.
Skatt
Där skogen tar slut. Gränsar ofta mot en åker eller annat öppet område.
Skogsbryn
En spricka i berget.
Skreva
En liten ö av klippor.
Skär
Består av många små och stora öar utanför en kust.
Skärgård
När säd, grönsaker eller frukt mognar då...... vi
Skördar
En vattenfylld hiss för båtar. Finns bland annat i kanaler.
Sluss
En klibbig blandning av vatten och olika finfördelade ämnen.
Slam
Ett stort platt område som ofta är bra jordbruksmark.
Slätt
En verkstad där man gör föremål i olika metaller.
Smedja
Människor som inte har tillräckligt med egna pengar kan få detta av kommunen.
Socialbidrag
Korn från olika typer av säd.
Spannmål
En manlig sädescell.
Spermie
Med hjälp av dessa förökar sig bland annat en del växter och svampar.
Sporer
Hjälper däggdjur som lever i vatten att hålla sig varma. Är ett tjockt lager under huden.
Späck
En större tätort.
Stad
Är samma sak som ett land.
Stat
Finns i ögat och hjälper dig att se.
Kan också vara ett hjälpmedel när du åker skidor.
Stavar
En hög med stenar.
Stenröse
En stad där biskopen bor och arbetar.
Stiftsstad
När människor på en arbetsplats vägrar att arbeta.
Strejk
Finns i elledningar.
Kan också vara vatten som rinner snabbt.
Ström
Tillverkas av järnmalm.
Stål
Den manliga delen av växtens kön.
Ståndare
Finns i strupen och gör att vi kan tala och sjunga.
Stämband
En stor slätt med buskar och gräs men inga träd. Finns både i Nordamerika och Afrika.
Stäpp
Ett slags socker och ett viktigt näringsämne. Finns bland annat i majs, potatis och vete.
Stärkelse
Har varma somrar milda vintrar. Vanligt runt medelhavet och delar av Nord och Sydamerika.
Subtropiskt klimat
Ett smalt område med vatten som binder ihop hav eller sjöar med varandra.
Sund
Sitter längst bak i munnen och ser till att luften du andas och maten du äter förs vidare ner till strupen.
Svalg
Ett ämne som är surt och frätande.
Syra
En gas i luften som är viktig för nästan allt levande.
Syre