66 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

proloog
Inleiding
epiek
literair genre: verhaal staat centraal
historische context
historische invulling
mnemotechnisch
uit het hoofd leren van zijn rede (memoria). In de papierloze Klassieke Oudheid
theocratie
Bestuursvorm waarbij een godheid of zijn vertegenwoordigers het gezag heeft over de staat
bagatelisseren
ergens minder belang aan hechten of iets als onbelangrijk aanduiden
constateren
vaststellen
representatief
geschikt om te vertegenwoordigen
illustratief
aan de hand van een voorbeeld
relevante
vervanging gebeurd door een bestaand woord gerelateerd aan hetzelfde semantische / categorisch vel
chaotisch
Wanordelijk
doelmatig
Efficiënt
vooruitziend
denken in de toekomst
idealistisch
mensen die idealen nastreven
residentieel
verblijfwaardig
armtierig
armoedig
getto
stadswijk waar een arme bevolkingsgroep gedwongen wordt om te wonen
engagement
zich ergens voor inzetten
instructie
instructie
lingua franca
De voertaal in een gebied waar meerdere talen gesproken worden. Op wereldschaal is dat Engels.
hinderpaal
struikelblok
selectieprocedure
het kiezen aan de hand van een....
expeditie
Verre onderzoekingsreizen door geleerden
lexicon
- Kennis van een groot aantal woorden
associaties
Bijgedachten linken leggen
gezelschapspelen
over het soort van spel hebben.
gezelschapspellen
bijnodigdheden van een spel
hub
een woord waar verschillende associaties samenkomen
woordveld
woorden die een relatie met elkaar hebben
hiërarchie
Rangorde
intuïntief
afgaan op je gevoel
rationeel
Verstandelijk
register
AN - verkavelingsVlaams/tussentaal - dialect
etymologisch
geschiedenis is bepalend voor de schrijfwijze
eufonisch
aangenaam klinkend
analogie
Overeenkomst, overeenstemming
impresario
organisator van toneelvoorstellingen, concerten enz.
acroniem
mnemonics (ezelsbruggetjes) zijn cognivistische instructiestrategiën die courant worden gebruikt om nieuwe kennis te verwerken en te verankeren in het geheugen. M helpen om aanvankelijk weinig gerelateerde begrippen, woorden, letters, te encadreren en aan elkaar te koppelen. Bij Acroniemen neemt men de eerste letter van elk element en vormt men hiermee een woord.
fonetiek
klank > [k], [m]
fonetisch schrift
Er wordt geschreven zoals het uitgesproken wordt.
aan banden leggen
Inperken
de spuitgaten uitlopen
er genoeg van hebben
geen zoden aan de dijk
niks opleveren
in het gedrang komen
in de knoei komen
aan de kaak stellen
hekelen, bekritiseren
de kroon spannen
Boven anderen uitschieten
geen spaander heel laten
volledig afbreken
over één kam scheren
Iets/iemand gelijk behandelen , geen onderscheid maken
goede sier maken
het er goed van nemen
op zijn beloop laten
geen actie ondernemen, alles z'n gangetje laten gaan
abodinabel
waardeloos
baat hebben op
kunnen sturen
coherentie
samenhang
cohesie
eenheid op formeel vlak > sterk bepaald door syntaxis
consequenties
gevolgen
constateren
vaststellen
creëren
Maken, scheppen
finaliseren
voltooien
decennium
periode van 10 jaar
flexibiliseren
het aanbod binnen het basistakenpakket afstemmen op de behoeften van de ouders
innoveren
Vernieuwen van producten en of productieprocesses
permanentie
voor altijd
progressie
vooruitgang
restrictie
Voorbehoud
toegankelijkheid
Ook kwetsbare mensen kunnen gebruik maken van de openbare ruimte.
vice versa
omgekeerd