138 terms

Verben mit präpositionalem Objekt

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abbringen A
von D
achten
auf A
angewiesen sein
auf A
anpassen
an A
auffordern A
zu D
arbeiten
an D
anrufen A
zu D
s. auswirken
auf A
befreien A
von D
begrenzen A
auf A
begründen A
mit D
beitragen
zu D
s. bemühen
um A
benötigen A
für A/zu D
benutzen A
für A/zu D
berechtigen A
zu D
s. berufen
auf A
beruhen
auf D
s. beschäftigen
mit D
s. befassen
mit D
s. beschränken
auf A
bestehen
auf/aus/in D
s. beziehen
auf A
delegieren A
an A
dienen
zu D
drohen D
mit D
s. eignen
zu D/für A
s. einfügen
in A
eingehen
auf A
s. einsetzen
für A
einsetzen A
zu D
eintreten
für
einteilen A
in A
einverstanden sein
mit D
s. entfernen
von D
s. entscheiden
für A
s. entschlißen
zu D
s. entwicklen
zu D
s. ergeben
aus D
s. erweisen
als
festhalten
an D
folgern A
aus D
führen
zu D
garantieren
für A
s. gewöhnen
an A
glauben
an A
gliedern A
in A
grenzen
an A
s. halten
an A
hinweisen A
auf A
hinzufügen A
zu D
hinzukommen
zu D
s. identifizieren
mit D
investieren
in A
s. integrieren
in A
kämpfen
für/gegen/um A
konfrontieren
mit D
leiden
an/unter D
lernen
von D
neigen (tendieren)
zu D
profitieren
von D
potestieren
gegen A
raten D
zu D
abraten
von D
reagieren
auf A
reduzieren A
auf/um A
resultieren
aus D
s. richten
nach D/gegen A
schließen
aus D
setzen
auf A
sorgen
für A
s. sorgen
um A
spielen
mit D
stammen
aus D
sterben
nach D
suchen
nach D
überstimmen
mit D
übergreifen
auf A
überreden A
zu D
übertragen A
in A
überzeugen A
von D
verarbeiten A
zu D
verbinden A
mit D
verfügen
über A
s. verlassen
auf A
verpflichten A
zu D
versorgen A
mit D
verwandeln A
in A
verzichten
auf A
wählen A
zu D
warnen A
vor D
s. wehren
gegen A
s. wenden
an A
wirken
auf A
s. zusammensetzen
aus D
zweifeln
an D
zwingen A
zu D
anfangen
mit D
s. ärgern A
über A
aufhören
mit D
aufpassen
auf A
s. aufregen A
über A
s. bedanken A
bei D/für A
beginnen
mit D
berichten
über A
s. beschweren A
bei D/über A
s. bewerben A
um A
bitten A
um A
danken D
für A
diskutieren
mit D/über A
einladen A
zu D
s. entscheiden A
für A
s. entschuldigen A
bei D/für A
s. erholen A
von D
s. erinnern A
an A
erkennen A
an D
s. erkundigen
bei D/nach D
erzählen
von D
fragen A
nach D
s. freue A
auf A/über A
gehören
zu D
gratulieren
zu D
jdn halten
für A
etwas halten
von D
hoffen
auf A
s. interessieren
für A
klagen
über A
s. konzentrieren
auf A
s. kummern
um A
lachen
über A
leiden
an D/unter D
nachdenken
über A
riechen
nach D
schmecken
nach D
s. schützen
vor D/gegen A
streiken
für A
streiten
mit
s. streiten
für