Unit 6. Grammar (2)

STUDY
PLAY
decide to join
quyết định gia nhập/ tham gia
join the police forces
gia nhập lực lượng công an
pick flowers
hái hoa
see the sign
nhìn thấy tấm biển
good at cooking
nấu ăn ngon
cook very delicious food
nấu được các món ăn ngon tuyệt