Project 3 - Unit 2 - C - Your future

Term
1 / 17
alien
Click the card to flip 👆
Terms in this set (17)
mimozemšťan
Image: alien
objevit se, vystoupit (na veřejnosti)
choroba, nemoc
statek, farm
Image: farm
pohledný, hezký
doufat
nemocnice
Image: hospital
ideální
inteligentní, vzdělaný
Image: intelligent
národní
newspapernovinypartnerpartner/kaperhapssnad, možnáquestionnairedotazníkrecordnahrávka (na zvukový nosič)villagevesnicewarválka

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.