Celija

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ćelija
Osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića.
Ćelijska membrana
Obavija ćeliju, štiti je, selektivno propustljiva.
Citoplazma
Ispunjava unutrašnjost ćelije
Jedro
Ima ulogu u razmnozavanju
Hloroplasti
Organele u kojima se nalazi zeleni pigment hlorofil.