16 terms

Човекът и обществото

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Княз Борис | покръства българите през
864 година
Създаване на България от
Хан Аспарух
681 година
Призната българска църква
870 година
Цар Симеон на престола
893 година
Под Византийска власт
1018 година
Възтановено българско царство
1185 година
Завладяно търново от Османците
1393 година
Завладяна България от Османците
1396 година
Написана
,, История славянобългарска от Паисий Хилендарски
1762 година
Основана Българска църква
1870 година
Написан български буквар от Д-Р Петър Берон
1824 година
Априлско въстание
1876 година
България е свободна
3 март 1878
Съединение на България
6 септември
1885 година
България обявена за независимо царство
22 септември
1908 година
Приета е конституция
1991 година
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...