Unit 6. Reading (2)

STUDY
PLAY
gender discrimination
sự phân biệt giới tính
come true
trở thành sự thực
become the targets of laughter and anger
trở thành mục tiêu chế giễu và trút giận
co-workers
các đồng nghiệp
local people
những người dân địa phương
unwelcomed at meals
không được chào đón ở các bữa ăn
face loneliness
đối mặt với sự cô đơn
violence
sự bạo lực
limitation on
sự hạn chế về điều gì
do exactly the same jobs as
phải làm các công việc giống hệt như
male workers
các đồng nghiệp nam
to pursue a man's job
để theo đuổi một công việc của đàn ông
have to work very hard
phải làm việc rất vất vả
pay a heavy price to win equality
phải trả một cái giá rất đắt để giành lấy sự công bằng
a documentary
một bộ phim tài liệu
the story shows that
câu chuyện cho thấy rằng