32 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

a chi?
and you? (formal/plural)
a ti?
and you? (infrormal/singular)
bore da
good morning
chwech
six
da bo
goodbye
da iawn, diolch
very well, thanks
dau
two
deg
ten
dim
zero
gweddol
not bad
hwyl
so long
iawn diolch
alright thanks
naw
nine
nawr
now
nesa
next
nos da
good night
noswaith dda
good evening
ofnadw
terrible
opera sebon
soap opera
pedwar
four
prynhawn da
good afternoon
pump
five
rhif
number
saith
seven
Sut dych chi heddi?
How are you today? (formal/plural)
Sut mae
Hi
Sut wyt ti heddi?
How are you today? (informal/singular)
tri
three
un
one
uned
unit
wedi blino
tired
wyth
eight