29 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ar fferm
on a farm
Beth dych chi'n 'neud?
What do you do?
Beth yw'ch enw chi?
What's your name?
Ble dych chi'n byw?
Where do you live?
cyfeiriad
address
Dw i wedi ymddeol
I have retired
Dw i'n byw yn Abertawe
I live in Swansea
Dw i'n ddi-waith
I'm unemployed
Dw i'n dod o Gastell-nedd
I come from Neath
Dw i'n gweithio mewn ysbyty
I work in a hospital
Dych chi'n gweithio?
Are you working?
enw llawn
full name
fel plismon
as a policeman
Ffred Morris dw i
I am Ffred Morris
Ffred yw'n enw i
My name is Ffred
gartre
at home
gwaith
work
gwneud
to do/make
i Ford
for Ford
nac ydw
no I'm not
Neis cwrdd â chi
nice to meet you
Nyrs dw i
I'm a nurse
O ble dych chi'n dod?
Where do you come from?
Sa i'n gweithio
I'm not working
swyddfa
office
ydw
yes I am
yn Tesco
in Tesco
ar hyn o bryd
at the moment
yn wreiddiol
originally