4 terms

Testy z Biologii: Genetyka i ewolujonizm

STUDY
PLAY
Jak zbudowany jest chromosom w mitochondriach i chloroplastach?
Chromosom jest dwuniciową cząsteczką DNA, występującą w postaci kolistej, podobnie jak u PROKARIONTÓW.
Co jest pierwszym etapem kondensacji chromatyny?
Tworzenie się nukleosomów, co siedmiokrotnie skraca długość cząsteczki DNA.
Czym są chromosomy szczoteczkowe?
Są to duże chromosomy zawierające liczne pętle boczne, będące miejscem intensywnej syntezy RNA, pętle nadają chromosomom wygląd "szczoteczki", występują podczas rozwoju oocytów niektórych zwierząt
Czym są chromosomy politeniczne (olbrzymie)?
Są to chromosomy, które powstają w wyniku kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA, po której nie następują zwyczajowe podziały komórkowe. Powstałe w ten sposób chromatydy nie rozchodzą się (nie ulegają dekondensacji). [występują w gruczołach ślinowych Drosophila melanogaster)