88 terms

Job interview vocabulary (English - Hungarian)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

CV
Önéletrajz
qualities
értékes tulajdonságok
I graduated from university in 2010.
2010-ben végeztem az egyetemen.
mutual agreement
közös megegyezés
to give in your notice
felmondani
cover letter
kísérő levél
goals
célok
objective
cél, szándék
responsibility
felelösség, rám bizott feladat
achievements
elért eredmény, siker
leadership skill
vezetői készség
employment history
eddigi munkahelyek
educational background
eddigi tanulmányok
requirements
követelmények
criterion
kritérium
qualification
képesítés
degree
fokozat, diploma
studies
tanulmányok
I have worked with several different databases.
Számos különböző adatbázissal dolgoztam már.
I am looking for a new job because...
Azért keresek új állást, mert...
I want to become a specialist in my field.
A területem specialistája akarok lenni.
I can take pressure.
Bírom a terhelést.
strength
erősség
weakness
gyengeség
abbreviation
rövidítés
I look at the facts from multiple angles.
Megvizsgálom több szempontból a tényeket.
I gave more thought
tovább gondoltam
reproachable
kifogásolható
top notch
elsőrangú, remek
remarkable progress
figyelemreméltó fejlődés
to take off
beindul, nagyon megy
recurrent problem
visszatérő probléma
award sy sg
odaítél vkinek vmit (pl. díjat)
to complete
befejezni, elvégezni
competency
hatáskör, szakértelem
interpreting data
adatokat értelmez
negotiation skill
tárgyalási készség
self-awareness
öntudat
justified belief in
igazolt meggyőződés
to convince somebody of something
meggyőzni valakit valamiről
to persuade
meggyőzni
formulate new ideas
megfogalmaz/kitalál új ötleteket
set aside
félretesz, tartalékol
I can work with sustained energy.
Kitartóan tudok dolgozni.
to overcome obstacles
legyőzni az akadályokat
I strive towards my own targets.
Igyekszem a céljaim felé.
I refuse to settle for second best
Nem elégszem meg a második hellyel
I am good at working cooperatively.
Jól tudok együttműködésben dolgozni.
My fellow workers are good people.
A munkatársaim jó emberek.
They are trying to survive.
Megpróbálják túlélni
I am willing to investigate options in depth
Hajlandó vagyok mélyebben utánanézni a választási lehetőségeknek
I am excellent at meeting deadlines.
Jó vagyok a határidők betartásában.
there is a vacancy
üresedés van
think ahead to
előre gondolkodni, hogy
to spot
meglátni, észrevenni
I set aside thinking time to
hagyok időt gondolkodásra
to come up with
előállni, javasolni
not much of a deal
nem igazi üzlet
approach
megközelítés
dispute
vita
a disputed achievement
vitatott eredmény
immutable
megváltozhatatlan
irreplaceable
pótolhatatlan
limited access
korlátozott hozzáférés
to implement
kivitelezni
to define
meghatározni, definiálni
to require
igényelni, megkövetelni
Are you going to try it again?
Megpróbálod újra?
I express my opinion or provide advice
Kifejezem a véleményemet vagy tanácsot adok
I seek feedback on my performance.
Igénylem a visszajelzést a teljesítményemről.
unpleasant experience
kellemetlen élmény
innovative
újító
breakthrough
áttörés
worldwide
világméretű, világszerte
control is vital
az ellenőrzés alapvető fontosságú
quality assurance
minőségbiztosítás
40 years of experience
40 éves tapasztalat
stringent requirements
szigorú követelmények
ingenuity
leleményesség
originality
eredetiség
I am here for the 5 o' clock interview.
Az ötórás interjúra jöttem.
I have an appointment with Judy Frazer at 9.
Judy Frazer-rel van találkozóm 9 órakor.
I am impressed
Le vagyok nyűgözve
I am open to...
Nyitott vagyok a ... -ra
My present boss
a mostani főnököm
My former boss
az előző főnököm
resourceful
találékony
I am fluent in English.
Folyékonyan beszélek angolul.
OTHER SETS BY THIS CREATOR