38 terms

EU kiskérdések

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Az EGK alapítói
Fro, NSZK, Hollandia, Luxemburg, Belgium
Az EURATOM alapítói
Fro, NSZK, Hollandia, Luxemburg, Belgium
1973-ban csatlakozott
Dánia, Nagy-Britannia, Írország (Norvégiával is tárgyaltak)
1981-ben csatlakozott
Görögország
1986-ban csatlakozott
Spanyolország, Portugália
1990-ben csatlakozott
NDK
1995-ben csatlakozott
Ausztria, Finnország, Svédország
2004. május 1-én csatlakozott
Szlovénia, Szlovákia, Magyaro, Lengyelország, Csehország, Lettország, Litvánia, Észtország, Málta, Ciprus
2007-ben csatlakozott
Bulgária, Románia
I. és II. Római Szerződés hatályba lépése
1958. január 1.
Párizsi Szerződés
1952. július 23.
Az Európai Unió Tanácsának elnöke most
Írország
Az Európai Bizottság magyar biztosa
Andor László, foglalkoztatásért, szociális ügyekért, társadalmi integrációért felelős biztos
Európai Parlament - magyar képviselők száma
22
Mióta választják az EUi Parlament képviselőit?
1979, öt évente
Ki most a Parlament elnöke?
Martin Schulz
Az Eui Bíróság magyar bírója
Juhász Endre
3 személy a Páneurópai Bizottság tagjai közül
Thomas Mann, Sigmund Freud, Aristide Briand
A Páneurópai Unió jelképe
vörös kereszt arany napban = emberiség, emberi értelem
A Páneurópai Unió jelmondata
Egység a sokféleségben
Kinek a nevéhez fűzödik a Ventotenei Kiáltvány?
Altiero Spinelli
Kinek ajánlották fel a Marshall-segélyt?
Az összes európai országnak és a Szovjetuniónak
Mi volt a Nemzetközi Ruhr Hatóság feladata?
Rendelkezett az acél, a szén és a koksz elosztásáról a német fogyasztás és export között
NATO megalakulása
1949. április 4.
3 EFTA-tag
Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország
Kinek a híres mondata: "Adják vissza a pénzemet!"
Margarat Thatcher
Melyik szerződés hozta létre a Kohéziós Alapot?
Maastrichti Szerződés
Melyik szerződés hozta létre a Régiók Bizottságát?
Maastrichti Szerződés
Melyik ország utasította el népszavazáson a Maastrichti Szerződést?
Dánia
Melyik ország utasította el kétszer is a csatlakozást?
Norvégia
Melyik szerződés hozta létre a Mr. vagy Ms. CFSP?
Amszterdami
Ki Catherine M. Ashton?
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Ki Herman Van Rompuy az EU-ban?
A Miniszterek Tanácsának elnöke
Mikor szűnt meg a határellenőrzés a schengeni szomszédainkkal?
2007
Melyik országokba nincs határellenőrzés?
Ausztria, Szlovákia, Szlovénia
Melyik szomszédos országokban fizetőeszköz az euró?
Ausztria, Szlovákia, Szlovénia
Melyik ország utasította el népszavazáson a Nizzai szerződést?
Fro és Hollandia
Mit utasítottak el az írek népszavazáson 54 százaléban?
A Nizzai Szerződést
OTHER SETS BY THIS CREATOR