SIG v2 Ch. 23 (All)

derfor
Click the card to flip 👆
1 / 96
Terms in this set (96)
derfor
ellers
dessuten
egentlig
heldigvis
dessverre
vanligvis
endelig
dradro (drog), har drattdrivedrev, har drevetdrikkedrakk, har drukketforståforsto (forstod), har forståttfikk, har fåttgiga (gav), har gittgjøregjorde, har gjortgikk, har gåttkommekom, har kommetseså, har settsisa, har sagtskriveskrev, har skrevetsovesov, har sovetspørrespurte, har spurtståsto (stod), har ståttsyngesang, har sungettatok, har tatttreffetraff, har truffetvitevisste, har visstværevar, har værtJeg er fornøyd med lønna.I am satisfied with the salary.Jeg er misfornøyd med lønna.I am dissatisfied with the salary.Jobben er godt betalt.The job is well paid.Jobben er dårlig betalt.The job is poorly paid.Jeg tjener godt.I earn a lot.Jeg tjener dårlig.I earn little.Jeg får mange frynsegoder.I get many fringe benefits.Jeg får få eller ingen frynsegoder.I get few or no fringe benefits.Man kan gjøre karriere i denne jobben.One can have a career in this job.Man kan ikke gjøre karriere i denne jobben.One cannot have a career in this job.Jobben har høy status.The job has high status.Jobben har lav status.The job has low status.Jeg har mye ansvar i denne jobben.I have a lot of responsibility in this job.Jeg har lite ansvar i denne jobben.I have little responsibility in this job.Jeg har mye frihet i denne jobben.I have a lot of freedom in this job.Jeg har ikke noe frihet i denne jobben.I don't have any freedom in this job.Jeg har fast jobb.I have a steady job.Jeg jobber som frilanser.I work as a freelancer.Jeg har en midlertidig stilling.I have a temporary position.Jeg har ikke fast jobb.I don't have a steady job.Jeg har vanlig arbeidstid.I have regular work hours.Jeg jobber kveldsskift.I work the evening shift.Jeg jobber nattskift.I work the night shift.Jeg jobber overtid.I work overtime.Jeg har korte dager på jobben.I have short days on the job.Det kan bli lange dager.It can be long days.Jeg har mye ferie.I have a lot of vacation.Jeg har lite ferie.I have little vacation.Det er et godt miljø.There is a good environment.Det er ikke et godt miljø.There isn't a good environment.Jeg har hyggelige kolleger.I have nice colleagues.Jeg har ikke hyggelige kolleger.I don't have nice colleagues.Jeg treffer mange interessante mennesker.I meet many interesting people.Jeg treffer ikke så mange mennesker.I don't meet so many people.Jeg kommer i kontakt med forskjellige mennesker.I come in contact with different people.Jeg ser de samme menneskene hver dag.I see the same people every day.Jeg liker å arbeide med mennesker.I like to work with people.Jeg liker ikke å arbeide med mennesker.I don't like to work with people.Vi hjelper mennesker.We help people.Vi hjelper ikke andre mennesker.We don't help other people.Arbeidet mitt betyr mye.My work means a lot.Arbeidet mitt betyr lite.My work means little.Det er en meningsfylt jobb.It is a meaningful job.Det er ikke en meningsfylt jobb.It is not a meaningful job.Det er en kreativ jobb.It is a creative job.Det er ikke en kreativ jobb.It isn't a creative job.Jobben er variert.The job is varied.Jobben er den samme hver dag.The job is the same every day.Dagene er aldri like.The days are never alike.Dagene er alltid like.The days are always alike.Det er spennende å jobbe her.It is exciting to work here.Det er kjedelig å jobbe her.It is boring to work here.Jobben er engasjerende.The job is engaging.Jobben er interessant.The job is interesting.Jobben er utfordrende.The job is challenging.Jobben er kjedelig og lett.The job is boring and easy.Det er alltid nye utfordringer.There are always new challenges.Det er ingen utfordringer.There are no challenges.Jeg lærer noe nytt hver dag.I learn something new every day.Jeg lærer aldri noe nytt.I never learn anything new.Jobben er stressende.The job is stressful.Jobben er avslappet.The job is relaxed.Jeg jobber i sentrum.I work downtown.Jeg jobber utenfor byen.I work outside the city.Jeg reiser mye i jobben.I travel a lot for the job.Jeg reiser lite i jobben.I travel little for the job.