46 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Wyt ti'n lico nofio?
Do you like swimming? (informal/singular)
Dych chi'n lico canu?
Do you like singing? (formal/plural)
Dw i'n lico Pobol y Cwm
I like Pobol y Cwm
Dw i'n lico garddio'n fawr
I like gardening a lot
Mae darllen yn iawn
Reading is alright
Sa i'n lico chwaraeon
I don't like sport
Dw i'n casáu
I hate
Mae e'n lico coginio
He likes cooking
So fe'n lico rhedeg
He doesn't like running
Beth mae hi'n lico 'neud?
What does she like doing?
Mae hi'n lico dawnsio
She likes dancing
So hi'n lico canu
She doesn't like singing
Mae hi'n lico cerdded
She likes walking
Ydy e'n lico chwarae?
Does he like playing?
teithio
to travel
dysgu Cymraeg
learning Welsh
diddordebau
interests
ffilmiau
films
pobl eraill
other people
rhy
too
bwyta ma's
to eat out
nofio
to swim
garddio
to garden
darllen
to read
lico
to like (informal)
hoffi
to like (formal)
coginio
to cook
canu
to sing
dysgu
to learn/teach
rhedeg
to run
dawnsio
to dance
cerdded
to walk
chwarae
to play
Cymraeg
Welsh (language)
Ydy
Yes he/she does
Nac ydy
No he/she doesn't
rhaglenni teledu
tv programmes
gweithgareddau
activities
bwyd
food
tad-cu
grandfather
pêl-droed
football
hoff iawn o
very fond of
mewn côr
in a choir
bwyd y môr
seafood
o gwbl
at all
'sbo
I suppose