Vad är religion?

urkund
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
mytberättelse som vill förklara någotmångreligiösa samhällensamhällen med grupper av olika religionerofferen gåva till högre makterpanteismhela världen har en själ som hänger ihoppolyteismtro på flera gudarreligiongemensam tro, att höra till och vörda något heligtreligionsfrihetatt fritt få bestämma om man vill tillhöra en religionreligionsförföljelseratt bli förföljd på grund av sin religionrespektatt visa aktning eller vördnad och inte kränkariterhandling som är heligsekulariseringen process där religionen spelar en allt mindre roll i samhälletvärldsreligionen religion med många utövare som är spridd över hela världen