55 terms

Organization

New Edition Market Leader Intermediate unit 3 English - Hungarian business English
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

seniority
rangidősség
confidentiality
bizalmasság
subsidiary (company)
leányvállalat
head office
vállalati központ, székház
call center
telefonközpont, telefonos ügyfélszolgálat
service center
kiszolgáló/karbantartó központ
distribution center
elosztó központ
warehouse
raktár
factory / plant
gyár / üzem
branch / outlet
fióküzlet / olcsóbb márkabolt
stock level
készlet mennyiség
good qualities
jó tulajdonságok
bad qualities
rossz tulajdonságok
market-driven
piackövető
impersonal
személytelen
democratic
demokratikus
hierarchical
rangsor szerinti
professional
szakmai, szakszerű, hivatásos
bureaucratic
bürokratikus, ridegen hivatalos
to centralize
központosítani
caring
törődő, gondoskodó
dynamic
lendületes
progressive
haladó
conservative
konzervatív
cutting-edge technology
a legkorszerűbb technológia
to require
megkövetel, megkíván
headquarters
főhadiszállás, központ
competitive formula
versenyképes összetétel
to reinforce
erősíteni
upbeat
vidám, lelkesítő
to abolish
eltörölni, megszüntetni
conventional corporate life
a hagyományos vállalati élet
to eliminate
eltöröl, megsemmisít
perks
"mellékes", járulékos juttatások
rigorous
kérlelhetetlen, szigorú
accountability
számonkérhetőség, felelősség
benchmark
összehasonlítási pont teljesítmény-vizsgálathoz
to rate the team's performance
a csapat teljesítményének értékelése
to restrict
korlátozni, megszorítani
to assess
felmér, kiértékel
to measure
mérni, megmérni, lemérni
achievement
elért eredmény, siker
Director of Communication
kommunikációs igazgató
customer satisfaction
vásárlói elégedettség
boardroom
tanácsterem
business card
névjegykártya
database
adatbázis
letter of credit
akkreditív (okmányos meghitelezés)
trade fair
szakmai kiállítás és vásár
approach
megközelítés, szemlélet
to analyze
elemezni, megvizsgálni
to recognize
felismerni, elismerni
to merge
összeolvadni, fuzionálni
to establish
alapítani, létesíteni
workforce
munkaerő