NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. design
 2. joint
 3. confectioner's
 4. receipt
 5. sour
 1. a
  darab húspacket - zacskó
 2. b
  konstrukció, terv
 3. c
  blokk
 4. d
  cukrászüzlet
 5. e
  savanyú

5 Multiple choice questions


 1. piac

 2. tubus

 3. háztájiban nevelt tyúk

 4. mandarin

 5. nagy mennyiség

5 True/False questions

 1. to set outnekiindul, elindul

        

 2. tor un a shopnekiindul, elindul

        

 3. to cut the price
  kiszolgál

        

 4. available articlekapható árucikk

        

 5. head of lettuce
  választék