NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tube
 2. to be sort of sg
 3. under one roof
 4. attractively packed
 5. to be in season
 1. a szezonja van
 2. b
  egy fedél alatt
 3. c
  tubus
 4. d
  szépen becsomagolt
 5. e kevés van valamiből

5 Multiple choice questions


 1. savanyú
 2. üveg
 3. ki van téve
 4. pénztár

 5. áruház

5 True/False questions

 1. artificial feedfigyelmes

        

 2. range of goods
  áruskála

        

 3. to think overmeggondol

        

 4. supply
  nagy mennyiség

        

 5. to be privately ownedszezonja van