NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tangerine
 2. stale
 3. double feast
 4. tor un itno difficulty
 5. stand
 1. a nehézségbe ütközik
 2. b
  állott, másnapos
 3. c
  mandarin
 4. d kettős ünnep
 5. e
  stand, árusító pult

5 Multiple choice questions

 1. ki van téve
 2. ellátmány, árukészlet
 3. jól ellátott

 4. jó elrendezésű
 5. ellenáll a kísértésnek

5 True/False questions

 1. tor un a shopüzletet vezet, fenntart

        

 2. plastic
  pénztáros

        

 3. window-shopping
  kirakat nézegetés

        

 4. under one roof
  áruskála

        

 5. cashierüveg