NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to be sort of sg
 2. jar
 3. tube
 4. supply
 5. to be privately owned
 1. a
  tubus
 2. b magántulajdonban van
 3. c kevés van valamiből
 4. d ellátmány, árukészlet
 5. e üveg

5 Multiple choice questions

 1. nekiindul, elindul

 2. szépen becsomagolt

 3. tétel

 4. bódé

 5. leviszi az árát

5 True/False questions

 1. joint
  savanyú

        

 2. cash register
  pénztárgép

        

 3. pay/cash desk
  pénztáros

        

 4. well-stockedjól ellátott

        

 5. available article
  mandarin