NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tor un a shop
 2. double feast
 3. design
 4. bunch
 5. available article
 1. a
  fürt, csokor
 2. b kettős ünnep
 3. c üzletet vezet, fenntart
 4. d
  konstrukció, terv
 5. e kapható árucikk

5 Multiple choice questions


 1. leviszi az árát

 2. doboz
 3. üveg

 4. műanyag
 5. szezonja van

5 True/False questions

 1. cashier
  pénztáros

        

 2. window-shopping
  kirakat nézegetés

        

 3. tangerine
  kiszolgál

        

 4. cash register
  pénztárgép

        

 5. to set out
  kiszolgál