NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tor un a shop
 2. to bargain
 3. window-shopping
 4. item
 5. available article
 1. a üzletet vezet, fenntart
 2. b
  alkudni
 3. c
  tétel
 4. d
  kirakat nézegetés
 5. e kapható árucikk

5 Multiple choice questions

 1. nehézségbe ütközik
 2. pénztár
 3. ki van téve

 4. mandarin

 5. pénztáros

5 True/False questions

 1. market place
  piac

        

 2. bunch
  nagy mennyiség

        

 3. to be in seasonki van téve

        

 4. sour
  savanyú

        

 5. cash register
  pénztáros