NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. attentive
 2. free-range hen
 3. available article
 4. supply
 5. cashier
 1. a figyelmes
 2. b
  pénztáros
 3. c ellátmány, árukészlet
 4. d
  háztájiban nevelt tyúk
 5. e kapható árucikk

5 Multiple choice questions

 1. ellenáll a kísértésnek

 2. mandarin
 3. ki van téve
 4. nekiindul, elindul
 5. szezonja van

5 True/False questions

 1. head of lettuce
  piac

        

 2. joint
  savanyú

        

 3. sourüveg

        

 4. artificial feedfigyelmes

        

 5. to be well-laid out
  jó elrendezésű