NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to set out
 2. cash register
 3. attentive
 4. cashier
 5. tube
 1. a figyelmes
 2. b
  tubus
 3. c
  pénztárgép
 4. d nekiindul, elindul
 5. e
  pénztáros

5 Multiple choice questions


 1. mesterséges táp
 2. ki van téve

 3. tétel

 4. blokk
 5. jól ellátott

5 True/False questions

 1. department storefigyelmes

        

 2. to look after one's needskielégíti valaki igényeit

        

 3. range of goods
  mandarin

        

 4. stall
  állott, másnapos

        

 5. tidilyrendesen, szépen