hrvatsko državljanstvo ispit s odgovorima

Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
Click the card to flip 👆
1 / 100
Terms in this set (100)
Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
Svi odgovori su na iPhone/iPad app Croatian Citizenship Test na Apple App Store https://itunes.apple.com/us/app/croatian-citizenship-test/id934047009?ls=1&mt=8
U Republici Hrvatskoj svatko je dužan:
a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
b) držati se samo zakona
c) držati se samo Ustava
d) samo poštivati pravni poredak Republike Hrvatske
All answers are now available in an iPhone/iPad app called Croatian Citizenship Test on the Apple App Store. https://itunes.apple.com/us/app/croatian-citizenship-test/id934047009?ls=1&mt=8
Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:
a) Praznik rada
b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
c) Svi Sveti
d) Dan antifašističke borbe
...
Himna Republike Hrvatske je:
...
U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih ___________________________________ manjina.
...
U studenome 1991. godine, nakon što su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 građana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je:
...
Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u:
a) Puli
b) Zagrebu
c) Osijeku
d) Zadru
...
Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se
...
Poznati nacionalni park koji čine 16 međusobno povezanih jezera, pod zaštitom UNESCO-a, je:
...
‎Brončane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varaždinu, izradio je poznati hrvatski kipar:
a) Robert Frangeš
b) Ivan Meštrović
c) Antun Augustinčić
d) Frano Kršinić
...
Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je: a) katedrala b) amfiteatar c) dvorac Trakošćan d) morske orgulje...Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je đakovačko-srijemski biskup: a) Juraj Dobrila b) Josip Jelačić c) Josip Juraj Strossmayer d) Juraj Jezerinac...Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se: a) Karlovac b) Dubrovnik c) Varaždin d) Rijeka...Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je: a) Juraj Dobrila b) Ruđer Bošković c) Lavoslav Ružička d) Ivan Vučetić...Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa natjecali su se u istom sportu i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili a) tenisom b) skijanjem c) atletikom d) košarkom...Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je: a) Vlada Republike Hrvatske b) Vrhovni sud Republike Hrvatske c) Hrvatski sabor d) Pučki pravobranitelj...Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znači da se mogu osnivati sve političke stranke: a) koje prikupe dovoljan broj osnivača, bez ikakvih zakonskih ograničenja b) koje prikupe dovoljna financijska sredstva za ostvarivanje programa i djelovanja c) koje svojim programom jamče da će moći sudjelovati u parlamentu d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka...Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan: a) Praznik rada b) Dan neovisnosti c) Svi Sveti d) Dan antifašističke borbe...U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na: a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu b) izvršnu i sudbenu c) zakonodavnu i sudbenu d) zakonodavnu i izvršnu...Navedite nazive barem tri županije u Republici Hrvatskoj:...Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (pretežno na Cresu) jest: a) galeb b) golub c) roda d) bjeloglavi sup...Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je: a) Stari Grad b) Trakošćan c) Dioklecijanova palača d) Eufrazijeva bazilika...Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)?...S kojom državom Republika Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara?...Prvi hrvatski roman Planine 1536. godine napisao je: a) Silvije Strahimir Kranjčević b) August Šenoa c) Petar Zoranić d) Petar Preradović...Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine »Novine horvatzke«. Njegovo ime je: a) Ranko Marinković b) Dimitrije Demeter c) Ljudevit Gaj d) Antun Šoljan...Pejzaž I i II djela su poznatog hrvatskog lirika: a) Hanibala Lucića b) Šiška Menčetića c) Andrije Kačića Miošića d) Vladimira Vidrića...Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrštena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa nalazi se u: a) Splitu b) Zagrebu c) Puli d) Šibeniku...Središnja banka Republike Hrvatske je: a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj b) Hrvatska gospodarska banka c) Hrvatska narodna banka d) Hrvatska poštanska banka...Mate Parlov, Damir Škaro i Željko Mavrović natjecali su se u istom sportu, ali u različito vrijeme i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili a) tenisom b) skijanjem c) atletikom d) boksom...Jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana osigurava: a) Visoki upravni sud Republike Hrvatske b) Vrhovni sud Republike Hrvatske c) Vlada Republike Hrvatske d) Pučki pravobranitelj...Hrvatski državljani stječu opće i jednako biračko pravo: a) s navršenih 16 godina života b) muškarci s navršenih 16, a žene s navršenih 18 godina života c) s navršenih 18 godina života d) s navršenom 21 godinom života...Dana 25. lipnja u Republici Hrvatskoj je blagdan: a) Praznik rada b) Dan neovisnosti c) Svi Sveti d) Dan državnosti...Lijepa naša domovino..., je početak teksta:...Prvi papa koji je posjetio Republiku Hrvatsku bio je:...Slava Raškaj bila je poznata hrvatska: a) književnica b) balerina c) slikarica d) liječnica...Poznati hrvatski političar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skupštini, bio je: a) Stjepan Radić b) Josip Jelačić c) Petar Zrinski d) Franjo Rački...Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada: a) Zadra b) Osijeka c) Varaždina d) Pule...Marija Jurić Zagorka bila je: a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska književnica b) operna pjevačica c) sportašica d) skladateljica...Hrvatska je 1987. godine bila domaćin mladim sportašima iz cijeloga svijeta, na natjecanju: a) Svjetsko nogometno prvenstvo za mlade igrače do 21 godine b) Univerzijada c) Svjetsko atletsko prvenstvo d) Olimpijske igre mladih...Poznati park prirode u Baranji je: a) Velebit b) Kopački rit c) Brijuni d) Kornati...Književnost baroka u Republici Hrvatskoj obilježio je svojim epovima Ivan Gundulić. Njegova poznata djela su: a) »Osman« i »Dubravka« b) »Zlatarevo zlato« i »Čuvaj se senjske ruke« c) »Smrt Smail-age Čengića« i »Ribanje i ribarsko prigovaranje« d) »Zagrepčanka« i »Na Drini ćuprija«...Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti, iz razdoblja oko 1100. godine, sačuvan je na otoku Krku. Pisan je glagoljskim pismom. To je: a) Ljetopis popa Dukljanina b) Baščanska ploča c) Vinodolski zakonik d) Judita...Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju u: a) nogometu b) vaterpolu c) rukometu d) odbojci...S kojom državom Republika Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu?...Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od: a) 2 godine b) 3 godine c) 4 godine d) 5 godine...U Republici Hrvatskoj smrtna kazna: a) ne postoji b) postoji, ali se ne primjenjuje c) postoji samo za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti d) postoji samo za djelo veleizdaje, u situaciji neposredne ratne opasnosti...Opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima - Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se:...Dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj je dan: a) 9. svibnja b) 15. svibnja c) 22. lipnja d) 5. kolovoza...Početkom 4. stoljeća rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palaču na području Dalmacije. Kako se danas zove grad čija je povijesna jezgra Dioklecijanova palača?...Katolički svećenik, zagrebački nadbiskup koji je bio proganjan u bivšoj državi, nakon II. svjetskog rata, zvao se: a) Josip Juraj Strossmayer b) Alojzije Stepinac c) Maksimilijan Vrhovac d) Franjo Kuharić...Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija: a) Maslenica b) Bljesak c) Oluja d) Ljeto...‎Nacionalni park koji je dobio ime po rijeci, a smješten je nedaleko Šibenika je: a) Cetina b) Krka c) Biokovo d) Kopački rit...Ivana Brlić Mažuranić bila je poznata hrvatska: a) književnica b) glumica c) slikarica d) liječnica...Vatroslav Lisinski skladao je prve hrvatske opere: a) »Ljubavi i zloba« i »Porin« b) »Ero s onoga svijeta« i »Hasanaginica« c) »Gubec beg« i »Nikola Šubić Zrinski« d) »Još Horvatska nij' propala« i »Lijepa naša domovino«...Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je...Renesansni dubrovački dramski pisac i komediograf, koji je živio 1508. - 1567. godine, autor je poznatih djela: »Dundo Maroje«, »Skup« i »Novela od Stanca«. Njegovo ime je: a) Matija Vlačić b) Ruđer Bošković c) Marin Držić d) Marin Getaldić...Dalmacija je poznata po uzgoju: a) maslina i smokvi b) šljiva i jabuka c) ananasa i banana d) jagoda i malina...U parku Olimpijskog muzeja u Lausanni postavljena je skulptura poznatog hrvatskog i, u vrijeme dok je igrao, ponajboljeg europskog košarkaša. To je skulptura...Ustav Republike Hrvatske proglašen je: a) 29. svibnja 1990. b) 22. prosinca 1990. c) 25. lipnja 1991. d) 15. siječnja 1992....Bojni ples s mačevima koji se od 15. stoljeća tradicionalno održava na Korčuli zove se...Opišite zastavu Republike Hrvatske: Sastoji se od tri boje koje su položene vodoravno i to ovim redom (odozgo prema dolje):______________, ______________ i ______________, a u sredini zastave nalazi se__________________________ ....Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je najvišim državnim aktom. To je:...Prvi hrvatski kralj, vladao je u prvoj polovini 10. stoljeća. Njegov se spomenik nalazi na istoimenom trgu, preko puta glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu. To je: a) Trpimir b) Zdeslav c) Tomislav d) Držislav...Kojim je zakonom regulirano stjecanje hrvatskog državljanstva?...Banovina Hrvatska postaje sporazumom Cvetković-: a) Tito b) Trumbić c) Tuđman d) Maček...Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru, koje se na hrvatskom jeziku zove...Najviša planina u Hrvatskoj, s najvišim vrhom od 1.831 m, jest: a) Medvednica b) Ivančica c) Plješivica d) Dinara...Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu »Hrvatski narodni preporod«, zvao se: a) Edo Murtić b) Julije Klović c) Vlaho Bukovac d) Ivan Lacković Croata...»Tko pjeva zlo ne misli«, antologijsku »ljubavnu komediju s pjevanjem«, na temelju »Dnevnika malog Perice« Vjekoslava Majera, režirao je: a) Boris Papandopulo b) Krešo Golik c) Vatroslav Lisinski d) Krsto Hegedušić...Vođa seljačke bune 1573. godine na području današnje sjeverozapadne Hrvatske bio je...U Republici Hrvatskoj u uporabi je _______________ jezik i _________________ pismo....U Republici Hrvatskoj novčana jedinica zove se ____________, a njezin stoti dio je __________________ ....Najpoznatija hrvatska skijašica, osvajačica 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u alpskom skijanju, zove se: a) Sanda Dubravčić Šimunjak b) Janica Kostelić c) Ana Jelušić d) Nika Fleiss...Republiku Hrvatsku zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu...nema...Koji je glavni grad Republike Hrvatske?...Najviše vrednote ustavnog poretka su: a) vladavina radnika, državno vlasništvo, jednostranački sustav b) načelo samoodrživosti, nesvrstanosti, oslonca na vlastite snage i radničko samoupravljanje c) sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, nepovredivost vlasništva d) univerzalnost Katoličke crkve, kršćanski odgoj, jednakost pred Bogom i narodom, solidarnost s drugim kršćanskim narodima...Svjetski poznat izumitelj, fizičar i elektrotehničar rođen 1856. godine u Smiljanima kod Gospića po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je: a) Ruđer Bošković b) Nikola Tesla c) Ivan Supek d) Slavoljub Penkala...Hrvatski redarstvenik Josip Jović, prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu, poginuo je 1991. godine____________________________________________ (navesti mjesto)...Godine 1999., zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru, nacionalnim parkom proglašen je dio jedne planine. To je: a) sjeverni Velebit b) sjeverno Biokovo c) sjeverna Medvednica d) sjeverna Plješivica...Poznati hrvatski pjesnik, pripovjedač i esejist, autor poeme Jama, je: a) Miroslav Krleža b) Ivan Goran Kovačić c) Mate Lovrak d) Ivan Meštrović...Hrvatski ban, po čijem imenu naziv nosi glavni trg u gradu Zagrebu, zvao se:...Koje najviše tijelo antifašističkog pokreta je 1943. godine donijelo odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj?...Dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata i smatra se izvornim hrvatskim proizvodom je...Eufrazijeva bazilika poznata je znamenitost grada u Istri: a) Poreča b) Koprivnice c) Biograda d) Gospića...Ivo Robić, Mišo Kovač i Oliver Dragojević, poznati su hrvatski: a) pisci b) pjevači c) slikari d) sportaši...88. Dopunite tekst himne Republike Hrvatske: Lijepa naša domovino _____________________________________________ _____________________________________________ Da bi vazda sretna bila....Pravo predlagati zakone u Hrvatskom saboru ima a) samo predsjednik Republike Hrvatske b) samo političke stranke zastupljene u Hrvatskom saboru c) svaki državljanin Republike Hrvatske d) svaki zastupnik u Hrvatskom saboru...O udruživanju u saveze s drugim državama prethodno: a) odlučuju građani putem referenduma b) odlučuje Predsjednik Republike Hrvatske c) odlučuje Hrvatski sabor d) odlučuje Vlada Republike Hrvatske...Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i objavljeni te su na snazi, po pravnoj su snazi: a) iznad zakona Republike Hrvatske b) izjednačeni s pravnom snagom zakona, a Hrvatski sabor arbitrira kod primjene ako su im odredbe u suprotnosti c) ispod zakona Republike Hrvatske d) primjenjuju se samo ako to zakonom nije drugačije uređeno...Bitka na Mohačkom polju, između Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva, bila je: a) 426. godine b) 1026. godine c) 1526. godine d) 1926. godine...Ime poznate hrvatske glumice tragično preminule 15. 8. 2000. godine, koja je glumila u poznatim hrvatskim filmovima: Glembajevi, Treća žena i Tri muškarca Melite Žganjer, je: a) Mia Oremović b) Vida Jerman c) Ena Begović d) Zdravka Krstulović...Kako se zove uspješna hrvatska atletičarka, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis?...Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je začin: a) mažuran b) vegeta c) papar d) origano...Kako se zove najveći grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Republici Hrvatskoj?...Hrvatska viteška igra koja se održava svake godine u prvoj nedjelji mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. godine, zove se...Krešimir Ćosić, velikan hrvatskog sporta '60-ih, '70-ih i početka '80-ih godina prošlog stoljeća, poznat je izvan granica Republike Hrvatske. Kojim se sportom bavio?...Poznatu slikarsku školu osnovao je, u podravskom selu Hlebine, slikar: a) Josip Račić b) Hrvoje Hegedušić c) Krsto Hegedušić d) Ljubo Babić...Od 1972. godine Grad Zagreb i produkcijska kuća »Zagreb film«, kao osnivači, pokrenuli su svjetski filmski festival: a) igranog filma b) dokumentarnog filma c) kratkometražnog filma d) animiranog filma....