Ordlista lag och rätt

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Jurist
Utbildad person inom juridik som är om lag och rätt
Målsägande
Den utsatte
Tilltalad
Den misstänkte
Olovligt förfogande
Man lånar något utan att fråga om lov. Ex cykel
Mened
Att vittnet ljuger
Personundersökning
En undersökning om personens bakgrund och hur han/hon mår
Skyddstillsyn
Är ett straff, man står under bevakning, ex måste man anmäla sig hos polisen ett antal gånger
Gärningsman
Den som har gjort brottet
Förlikning
Alla i rättegången kommer överens tillsammans. Ex i en skilsmässa
Villkorlig dom
Man slipper fängelsestraff, men får prövotid på ex 2 år. Personen gör ett brott till under prövotiden blir straffet extra hårt
Samhällstjänst
Ett straff, man ska jobba av sitt straff, ex att ta bort klotter. Kan vara att jobba för en förening gratis
Enskild överläggning
Domare och nämndemän diskuterar om hur straffet ska bli.
Sluten ungdomsvård
Straff under 15 år, blir placerad på vårdboende utan att prata med andra brottslingar
Dagsböter
Påföljd,att betala en viss summa varje dag under en viss tid
Överklagan
Begära att målet ska göras om i en högre instans, ex hovrätten
Signalement
Beskriva hur någon ser ut, kläder, utseende
Minderårig
Under 18 år
Straffmyndig
Över 15 år
Åklagare
Försöker få tilltalad fälld, försvarar offret/ målsägande
Förundersökning
Görs av polisen, en utredning
Häleri
Person säljer stulna grejer, en person köper (i god tro) stulna grejer
Husrannsakan
Polisen gör undersökning i ett hem, godkännas av åklagare först
Påföljd
Straff
Övervakare
En person som har koll på en som blivit dömd. Personen är utsedd av domstolen.